Her vil politikerne bygge et stort sykehus: – Lite realistisk

12 ordførere på Helgeland vil ha nytt sykehus der ekspertene har anbefalt at det ikke bør ligge.

Tovåsen i Leirfjord

Ordførerne ønsker at sykehuset skal bygges i området der fylkesvei 78 og fylkesvei 17 møter hverandre i Leirfjord.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Sykehuskampen på Helgeland tok onsdag kveld en overraskende vending.

De 12 ordførerne i kommunene sør i regionen sendte ut en felles pressemelding om at de var blitt enige. Et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i «Sandnessjøen og omegn».

Men hva vil egentlig det si?

– For å presisere det enda mer, så sier vi Tovåsen i Leirfjord. Det er innenfor begrepet «Sandnessjøen og omegn», sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) i dag.

Utspillet kommer samme uke som helsekomiteen på Stortinget stemte ned et forslag fra Senterpartiets om å utrede to store sykehus på Helgeland.

Presisere

I dag er det tre sykehus i regionen. I Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I fremtiden skal det enten være ett stort sykehus eller et stort og et lite.

De 12 ordførerne ønsker ett stort akuttsykehus og inntil tre distriktsmedisinske sentre.

Og med sykehus i Leirfjord, mener ordførerne at det holder med to distriktsmedisinske sentre. Et i Brønnøysund og et i Mo i Rana.

Før jul skal både styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord fatte sine vedtak. Dermed mener Hundåla at de måtte komme på banen.

– Når vi har kommet så langt i prosessen er det viktig at vi presiserer hva vi egentlig mener.

Det er i dag sykehus i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Nå vil 12 ordførere på Helgeland at et nytt sykehus skal legges til Tovåsen i Leirfjord.

Advarer

Men det de har blitt enige om, har tidligere blitt møtt med motstand.

En ekspertgruppe har advart mot å legge et nytt stort sykehus til Leirfjord. De mener reiseveien for de ansatte blir for lang og gjør rekrutteringen vanskeligere.

– Ressursgruppen vil derfor fraråde at Hemnes og Leirfjord blir sete for det store akuttsykehuset, skriver de i sin rapport.

I rapporten står det også at byene i regionen blir svekket dersom et nytt sykehus legges mellom byene. Men rapporten presiserer også at Leirfjord-alternativet vil ha kortest vektet gjennomsnittlig reisetid.

Ekspertgruppen konkluderte for øvrig med at det beste alternativet vil være at Helgeland fikk ett, nytt stort sykehus plassert i Rana.

En annen rapport vurderer Tovåsen i Leirfjord og Radåsmyra i Alstahaug. Der blir Tovåsen trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen.

Presentasjon av rapport i dag

Leder av ressursgruppa, Helge Torgersen, la fram deres rapport i vår.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Gikk av

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har tidligere advart mot Leirfjord-alternativet. I mai trakk tidligere administrerende direktør Per Martin Knutsen i Helgelandssykehuset seg på dagen. Årsaken var at han ikke fikk med seg styret på å droppe Leirfjord som et alternativ.

NRK har tidligere fortalt at trenden i dagens Sykehus-Norge er å gå bort fra lokalisering midt imellom, og heller velge en av byene.

– Det er økende skepsis til å bygge nye sykehus mellom byer i stedet for i en by, sa professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo til NRK i mai.

Gir opp ønske om to akuttsykehus

Redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad mener Tovåsen har hatt liten støtte som alternativ. Han peker blant annet på kostnadene til å bygge opp infrastruktur rundt et nytt sykehus.

– Jeg oppfatter Tovåsen som et kompromiss, men at det ikke er særlig realistisk.

Bunadsgeriljaen sier i dag at de gir opp kampen om to akuttsykehus på Helgeland. Bakgrunnen er at forslaget om å utrede to sykehus er stemt ned i helsekomiteen.

De roser samtidig kommune sør på Helgeland for å ha kommet til enighet.

– Bunadsgeriljaen på Helgeland mener at slik som saken står politisk i dag er ett stort akuttsykehus på kysten den løsninga som vil gi et mest mulig likeverdig føde- og akuttilbud for alle innbyggerne på Helgeland, skriver Line Rønning Føsker i en pressemelding.

Tovåsen med Lifjellan i bakgrunnen.

Ordførerne vil ha et nytt sykehus til Tovåsen i Leirfjord. Her ser man Lifjellan i bakgrunnen, mens sykehuset er foreslått bygd lenger sør.

Foto: Trond Ludvigsen / Helgetur

Presisering: NRK har byttet ingressbilde i denne saken. Det første bildet viser området Tovåsen, men lenger nord enn der sykehuset er ønsket bygd.