Hopp til innhold

12 barnevernsmillioner til Nordland

Av 240 millioner til det kommunale barnevernet, vil 12,5 av disse komme barn i Nordland til gode.

Barnevern

MER TIL BARNEVERN: Kommunene i Nordland får 12,5 millioner ekstra som er øremerka til barnevernet.

Foto: Colourbox.no

Geir Ketil Hansen

Regjeringa når ikke målet om 400 nye stillinger i år. – Derfor er vi nødt til øremerke penger, sier stortingsrepresentant Geir ketil Hansen fra SV.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Kommunene i Nordland får 12,5 millioner ekstra som er øremerka til barnevernet.

Pengene skal brukes til nye stillinger i kommunene, og for å ta unna køene av barn som venter på hjelp.

Regjeringa når ikke målet om 400 nye stillinger i år, og er derfor nødt til øremerke penger, sier stortingsrepresentant Geir ketil Hansen fra SV.

Mange barn trenger hjelp

– Mange flere barne enn tidligere trenger hjelp. Derfor gjør vi en ekstra innsats for å styrke barnevernet. Disse pengene blir øremerket, og det betyr en klar styrking av barnevernet. Jeg forventer at det blir opprettet flere stillinger i kommunene slik at barnevernskøene kan reduseres, sier han til NRK.no.

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet over statsbudsjettet.

Dette skal sikre at målet om 400 nye stillinger nås.

Øremerking viktig

De økte bevilgningene er et resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikke har klart å nå løftet om 400 nye stillinger i år.

I august ble det klart at barnevernet fikk bare halvparten av stillingene de var lovet for 2010, fordi kommunene prioriterte pengene til andre formål. For å rette opp dette, vil derfor regjeringen øremerke midlene.

20 mill til statlige tiltak

Det foreslås også en økning på 20 millioner til statlige barnevernstiltak.
Bevilgningene på rusfeltet økes med 100 millioner kroner i budsjettet for 2011. Innenfor økningen foreslås 70 millioner til kommunale tjenester og 20 millioner til tverrfaglig spesialisert behandling. Det settes også inn tiltak for at flere skal komme i arbeid. Kommunene vil få dekket merutgifter på rundt 65 millioner i et program for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Bostøtten til personer med lave inntekter og høye boutgifter økes med 238 millioner i budsjettet for 2011.