Hopp til innhold

Her legger de fram kutt-forslagene

115 arbeidsplasser på Melbu kan bli borte når Røkke skal sentralisere. – Men vi gir oss ikke og vil fortsette å kjempe, sier tillitsvalgt på Melbu, Nina Hanssen.

Norway Seafoods presenterer konsulentrapport

BÅTSFJORD I DAG: Ledelsen i Norway Seafoods presenterer konsulentrapporten som viser hvor det skal være landanlegg i framtida. Til stede fylkespolitikere og ordførere i Finnmark.

Foto: NRK

Opptil 200 arbeidsplasser kan bli fjernet fra Melbu og Hammerfest dersom Aker Seafoods sentraliserer fileteringsanlegg.

Det bekrefter konsernsjef Thomas Farstad, etter at de i Båtfjord i dag la fram analyser for hvordan selskapet skal bli mer lønnsomt.

Svak lønnsomhet over tid

Farstad sier de vurderer å ofre anleggene i Hammerfest og på Melbu, og heller satse i Båtsfjord og Stamsund.

– Foredlingsbedriftene i Norway Seafoods har i en lengre periode hatt svak lønnsomhet, og Norway Seafoods startet høsten 2011 et arbeid for å identifisere tiltak for å styrke lønnsomheten i selskapet, heter det i en pressemelding fra Aker Seafoods.

Bare ei utredning

Nina Hanssen, tillitsvalgt Norway Seafoods, Melbu

Nina Hanssen, tillitsvalgt Norway Seafoods.

Foto: Norway Seafoods

På Melbu mener de at slaget ikke er tapt.

– Det er jo bare ei utredning så langt. Foreløpig har ikke de ansatte fått nok informasjon. men det at vi er blinket ut når det nå skal sentraliseres er lite hyggelig, sier tillitsvalgt på Melbu, Nina Hanssen.

Råstoff bare 4 måneder

Nå vil de ansatte jobbe for å bevare arbeidsplassene på Melbu.

– Jeg håper ingen mister jobben her. Usikkerheten rundt arbeidsplassen våre er vi vel vant med. Og myndighetene bør kjenne sin besøkelsestid. Den struktureringa vi har i dag gjør at vi får råstoff bare de fire første månedene i året, og da er det vanskelig å skape lønnsomhet.

Tråler ved kai
Foto: NRK

Kjemper videre

De 115 ansatte på Melbu er i gang med tiltak på Melbu for å gjøre produksjonen mer lønnsom. Men kommer det verste til å skje er det få alternativer på Melbu.

– Hvis det skal bygges opp med to-skift i Stamsund så får vi jo tilbud om jobb der. Men mange har hus og familie på Melbu og har ikke muligheter til å flytte. Så vi gir oss ikke, men kjemper videre for at vi fortsatt drift her, sier Nina Hanssen til NRK.no.

Minus 60 arbeidsplasser

Aker Seafoods oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 38,0 millioner kroner, mot 49,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

– Vi anslår at det blir en reduksjon i størrelsesordenen 180 til 200 på anleggene i Hammerfest og på Melbu. Det blir en økning i Båtsfjord og Stamsund, i så fall, på 120 til 140 årsverk. Så netto vil det være en nedgang på om lag 60 arbeidsplasser, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

Filetproduksjon, Aker Seafoods

IKKE SÅ LØNNSOM: Filetproduksjonen i Norway Seafoods er ikke lønnsom nok. Det betyr at anleggene på Melbu og i Hammerfest kan bli lagt ned. Mens de fortsatt skal skjære filet i Stamsund og Båtsfjord.

Foto: NRK

– Båtsfjord og Stamsund

Aker Seafoods eier fem fiskeforedlingsanlegg i Finnmark og Nordland som er underlagt aktivitetsplikt.

Dette er anleggene i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Anleggene drives av Norway Seafoods.

Ikke endelig avgjort

Norway Seafoods har ikke fattet endelige beslutninger om hvilken fremtidig anleggsstruktur som anbefales iverksatt.

– Aker Seafoods tar analysen til etterretning og vil vurdere videre tiltak når Norway Seafoods har besluttet hvilken anleggsstruktur som anbefales, skriver selskapet i en pressemelding.