1000 gjess fløy rett forbi Torgeirs stuevindu: – Det så ut som et flyangrep

Sjekk det skuet!

Fotografen anslår at et sted mellom 500 og 1000 gjess fløy forbi vinduet.

Foto: Torgeir Steinsland

– Dette er vesterålens sikreste vårtegn, sier Torgeir Steinsland.

Han bor på Åstad rett utenfor Sortland.

Det var mandag morgen mellom klokken 07.00-07.30 at han filmet gåseinvasjonen på jordene rett ved huset familien bor i.

Han anslår det til å være mellom 500 og 1000 kvitkinngås og kortnebbgås som flyr inn for landing her denne morgenen.

– Jeg sto opp om morgenen, det var vakkert vær og plutselig så ser jeg et hav av gås. De kom flygende rundt huset og landet på åkeren.

– 6-åringen står opp og han mener det ser ut som et flyangrep. Dette er et av de største antallet gjess jeg har sett her.

Foto: Torgeir Steinsland. gJESS. GÅS, FLERE HUNDRE

– Hele familien hadde nesten drømt om gås denne natta, sier Steinsland.

Foto: Torgeir Steinsland

Sikkert vårtegn

Hvert å mellomlander det store mengder med gjess i Vesterålen på tur til Svalbard. Hovedområdene er Andøya, Langøya og Øksnes.

Det har vært et årvisst vårtegn, men også en pest og en plage for bøndene.

Gåsa beiter nemlig på gresset.

Hvert år får bøndene her i Vesterålen kompensasjon fra staten for avlingsskadene gjessene påfører dem, men det dekker ikke skadene, sier Steinsland.

– Det kan være store tap, og gjødsla de legger igjen er heller ikke noe verdt for bonden. Så de er ikke så glade for å få disse på besøk.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening har likevel inntrykk av at konfliktnivået har gått ned.

– Statsforvalteren deler ut midler, for å stille arealer til disposisjon for gjessene. Det er en frivillig ordning som bøndene kan gå inn i.

– Før var det kanskje et høyere konfliktnivå, før man fikk gode ordninger på det, tror Eggen.

Bestanden trives

Bestanden forsøkes også holdes stabil ved hjelp av jakt. I dag teller bestanden av kortnebbgås, «Svalbard-bestanden», rundt 80.000 individer.

Martin Eggen

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Jon Olav Larsen

– Alle gåseartene gjør det ganske bra. Spesielt kortbenngås har økt i bestand de siste ti årene, opplyser Eggen.

Det er opprettet noen naturreservat for dem på blant annet Risøysundet på Andøya, forteller Eggen.

Kortnebbgåsa overvintrer i Mellom-Europa og mellomlander i Vesterålen hvert år på vei til Svalbard.

– Så er det kvitkinngåa som overvintrer mellom Skottland og England og som også kommer inn i de samme områdene.

Han beskriver et fantastisk naturfenomen.

– De har en lang etappe over havet når de skal videre, så de feiter seg opp og blir her ei uke eller to før de drar videre. Rundt 17. mai er det en slags topp. Da kan det telles mange tusen, sier Eggen.