Hopp til innhold

100 vogntog sperret veiene, og bare 21 kontrollører i hele Nord-Norge

Mer enn 100 vogntog har sperret veiene i Nordland de siste to ukene. Men Statens vegvesen har alt for få folk til å kontrollere dekkutrustningen til utenlandske og norske lastebiler.

Jack Lundli Stemland, inspektør, Statens vegvesen

PÅ KONTROLL: Denne norske sjåføren hadde alt på stell, og ble ønsket god tur videre av kontrollør Jack Lundli Stemland i Statens Vegvesen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi er bare 21 kontrollører i hele Nord-Norge. Det er altfor lite, konstaterer Jack Lundli Stemland, som er kontrollør i Statens vegvesen i Salten.

Ifølge politiet har 100 vogntog de siste dagene stått på kryss og tvers i Nordland, og skapt endeløse køer. Mange av situasjonene har vært farlige.

Mandag skled et førerløst vogntog 200 meter og traff en bil, men til alt hell kom de tre personene i bilen fra det i god behold.

Vogntogtrøbbel i Nordland

15.10-31.10 2012

Antall

Midtre Hålogaland politidistrikt

42 meldinger

Helgeland politidistrikt

41 meldinger

Salten politidistrikt

9 meldinger

Samme dag sperret tre vogntog E6, noe som førte til at en ambulanse under pasienttransport måtte bære pasienten forbi vogntogene og inn i en ventende ambulanse på andre siden.

Distriktsveisjef i Statens vegvesen Kjell Skjerve priser seg lykkelig for at Nordland har vært forskånet for alvorlige personskadeulykker på disse to ukene.

– Men mange bilister har tilbrakt timevis i kø, sier Kjell Skjerve.

Får kjøre fritt inn i Norge

Malvin Dybwad

Sjåfør Malvin Dybvad fra Stjørdal ble kontrollert i Bodø i dag. Han manglet en kjetting på bilen, og slapp unna med mangellapp.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Statens vegvesen hevder de nå intensiverer kontrollen med de utenlandske vogntogsjåførene, som overtar stadig mer av tungtransporten på norske veier.

Det er ingen grensekontroll i Norge, slik at alle får kjøre fritt inn i landet. Derfor må de farlige kjøretøyene kontrolleres når de allerede har kommet inn i landet.

I hele Nord-Norge er det bare 21 inspektører som har den viktige jobben.

– Vi kunne vært tre ganger så mange. Da hadde kontrollene kanskje monnet. Da ville vi tatt flere, konstaterer Jack Lundli Stemland, som er kontrollør i Statens vegvesen i Salten.

Hans ønske er å fått fjernet verstingene fra veiene. Og regelverket burde vært strammet inn.

– Kravene til dekkvalitet burde vært mye strengere, sier han.

Det er tre problemområder som går igjen når vegvesenets folk er ute på kontroll.

– Hovedproblemet er sjåførene venter for lenge med å legge på kjetting eller de har ikke kjetting med seg i det hele tatt. Det er også et problem at de er ukjent med det norske veinettet. De snakker så dårlig engelsk at det er vanskelig å kommunisere med deg, sier distriktsveisjef Kjell Skjerve.

Kjell Skjerve

Kjell Skjerve er distriktsveisjef i Statens vegvesen.

Foto: Ola Helness / NRK

I tillegg nekter mange av sjåførene å ta imot hjelp når de står fast.

– De har ikke økonomi til å betale bilbergerne, og vil i det lengste ordne opp selv. Norske vegmyndigheter har mulighet til å ta pant i kjøretøyet og få dem fjernet. Men dette tar tid, sier Skjerve.

– Hovedårsaken er toakslede trekkere

Tungtransportsjåfør Bjørnar Solvoll i Fauske reagerer på at distriktsveisjefen ikke er opptatt av det han mener er hovedårsaken til at utenlandske vogntog sliter på norske vinterveier.

– Mange av de utenlandske vogntogene er toakslede trekkere som får altfor lite trykk på drivhjulene, og da nytter det ikke med kjettinger, sier han til NRK.no.

Han har blitt stående bak utlendinger som ikke har kommet seg av flekken selv med kjettinger flere ganger. Selv har han tatt løs utenkjettinger og kjørt forbi.

Jack Lundli Stemland, inspektør, Statens vegvesen

Fem norske vogntogsjåfører fikk kjøreforbud under Statens vegvesens kontroll i Bodø i dag.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Årsaken er at en lastebil med boggi kan løfte denne og får da opptil 20 tonn på drivhjulene, mens en toakslet lastebil får maks 10 tonn på drivhjulene, sier han.

I tillegg har norske sjåfører ofte sandstrøere som legger ut sand foran drivhjulene.

– Det har ikke de utenlandske kjøretøyene, sier han.

– Feil å skylde på sjåførene

Vogntog skaper trafikkaos og farlige situasjoner

Vogntog skaper trafikkaos og farlige situasjoner

Helge Pettersen i M. Transportservice Rana AS mener det blir urimelig å kreve at utlendingene skal ha såkalt boggiløft på bilene sine.

– Mange tar til orde for at dette er den eneste type trekkbil som er brukbar i Norge vinterstid. Men vi må huske på at dette ikke er lovlige trekkbiler i EU i dag. Vi kan ikke forlange at de skal kjøre med biler til Norge som ikke er lovlige i deres hjemland.

Toakslet trekkbil og tre akslet semitilhenger er en type kombinasjon som er vanligst i Europa i dag og Pettersen mener Norge kan forlange at disse også kan brukes i Norge vinterstid.

Han mener det blir helt feil å legge ansvaret på sjåførene og bilene for at vi i dette landet ikke klarer å ha et forsvarlig vintervedlikehold av våre veier.

– Problemet er det ekstremt dårlige norske veinett og ekstremt dårlig vintervedlikehold på veiene. Jeg har sett på bildene NRK har hatt på nett av uhell med vogntog, og kan ikke se at det er strødd med sand på tross av at det var veldig farlig føre. Det er norske veimyndigheter som må ta det største ansvaret for de problemene vi ser nå.

Hvordan mener du vi best kan få bukt med de farlige vogntogene?