-Uforståelig tiltale

– Det er ganske uforståelig at jeg sitter på tiltalebenken for bedrag.

Ole Lund Riber
Foto: NRK

Dette sa Old Lund Riber, en av de tre bedrageritiltalte tidligere og nåværende direktørene i Nordtrafikksaken, da han tirsdag startet forklaringen sin i Vesterålen tingrett.

Han hevdet at han ikke hadde kjennskap til at det skal ha skjedd feilrapporteringer som påstås i tiltalebeslutningen fra Økokrim.

Bedrageri-tiltalt

Tre Nordtrafikk-selskaper og de tre direktørene, som foruten Riber er Steinar Stephansen og Brynjulf Olsen, er tiltalt for å ha gitt feilaktige tallopplysninger om ferge- og bussdrift i perioden 1995-2004, for på denne måten å uberettiget tilegne seg 40 millioner kroner i offentlige tilskudd.

Om livet sitt

Riber, som har vært sentral både i ledelsen og på eiersiden i Nordtrafikk gjennom mange år, brukte de første 90 minuttene av sin forklaring, uten å bli avbrutt, til å redegjøre for egen erfaring, yrkesbakgrunn og verv, samt forhold til Nordtrafikk.

Han tok da blant annet også grundig for seg utviklingen i rutebilbransjen og i selskapet han selv gjorde sin inntreden i for 26 år siden.

-Jeg sier dette for å prøve å få frem hvilke fokusområder jeg har hatt denne tiden, herunder den perioden tiltalen omfatter, sa Riber etter gjennomgangen av sitt engasjement som næringsdrivende.