-Forskjellsbehandling

Kommunenes Sentralforbund mener barnevernsansatte blir utsatt for forskjellsbehandling.

Politiet henla denne uken sjikanesaken for andre gang.

Politiet mener de som jobber i barnevernet må tåle ekstra kritikk, fordi barnevernets saker er av stor allmenn interesse.

Dette kaller leder Steinar Joakimsen i KS Nordland forskjellsbehandling og gjør han sint.

-Henleggelsene betyr at politiet ikke bryr seg om arbeidstakere som blir sjikanert. Det går ikke an i dagens samfunn, sier Joakimsen.

Barnevernsansatte i Mosjøen henges ut med navn og bilde på plakater og løpesedler i lokalmiljøet, og på internett.

-Ikke rettferdig

Bildene er ledsaget av sterkt kritiske tekster mot barnevernet, og de ansatte opplever dem som oppdikta.

Men saken ble henlagt for andre gang denne uka.

- Forskjellsbehandling, mener Steinar Joakimsen.

-For når politiet selv blir sjikanert har det vært rettssaker og domfellelse. Så det er rart at de ikke gjør noe når sjikanen gjelder andre yrkesgrupper.

-Må tåle sterk kritikk

Politiet mener at barnevernsansatte må tåle å bli hengt ut med navn og bilde på plakater.

-Og det betyr jo at barnvernsansatte har mindre rettsvern. Det skal ikke skje.