Normal

-Blir tøffe tak framover

Styret i Nordlandssykehuset går inn for milliardutbygging. Men varsler samtidig innstramninger.

Slik blir det nye Nordlandssykehuset i Bodø

SLIK BLIR DET: 3,3 milliarder vil nybygget og oppussingen koste.

Foto: Medplan AS Arkitekter

Utfordringene står i kø for Nordlandssykehuset og Helse Nord, ikke minst økonomisk. Helse Nord ligger an til et resultat på minus 250 millioner kroner for 2007. Samtidig krever Helse- og Sosialdepartementet økonomisk balanse i 2008.

Nordlandssykehuset utbygging

VEDTOK UTBYGGING: Styret ved Nordlandssykehuset vedtok i dag utbygging i Bodø.

Foto: Malvin Eriksen

3 milliarder

Likevel vil styret i Nordlandssykehuset ta opp et nytt lån på 50 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet. Pengene vil være den første delen av en storstilt utbygging på over 3 milliarder kroner i Bodø.

Spørsmålet er om statsråd Sylvia Brustad vil godkjenne lånet med den økonomiske situasjonen som rår i helseforetaket.

- Vi har riktignok ikke full kontroll over tiltakene for å komme i balanse, men samtidig har vi et moderniseringsprosjekt i Bodø som er sterkt ønsket. Vi har vurdert det ene mot det andre, og med visse betenkeligheter har vi gått for utbygging, sier styreleder Bjørn Kjensli til NRK Nordland.

Ministeren avgjør

Men kravet til balanse i løpet av året ligger jo der fortsatt?

- Det er klart og det er ikke sikkert at helseministeren mener prosjektet er bærekraftig. En utbygging stiller uansett krav om at vi må få orden på økonomien så snart som mulig. Det stiller store krav til oss, mener Kjensli.

Nå skal Helse Nord behandle saken, før en eventuell søknad kan sendes til departementet.

-Trekker seg

Styreleder Bjørn Kjensli har tidligere sagt at han vurderer å trekke seg, dersom han ikke fikk albuerom til å gjennomføre de nødvendige tiltak.

- Jeg vil avvente til styremøtet i april, der videre innsparingstiltakene legges fram. Dersom vi ikke da står opp og gjør nødvendige tiltak, er det ikke noen grunn for meg å fortsette som styreleder, sier Kjensli til NRK Nordland.

En eventuell utbygging av sykehuset på Stokmarknes skal utredes videre. Blir det også utbygging her, vil Nordlandssykehuset bruke nesten fem milliarder kroner på utbygginger fram mot 2016.