Hopp til innhold

- Vi tør ikke holde på vårt eget

Kapellan Trond Laksaa i Narvik er opprørt over at gutter og jenter skilles i gymtimene på Borgtun skole i Tromsø.

Kapellan Trond Laksaa

ADVARER: Kapellan Trond Laksaa mener Borgtun skole bryter med norske verdier når de skiller gutter og jenter i gymtimene.

Foto: NRK

Skolen har delt gymtimene for 4. klasse etter at foreldrene til en muslimsk eleven ga beskjed til skolen om at jenta ville utebli fra undervisning i gym og svømming på grunn av familiens trosretning. Det bekymrer Laksaa.

– Bryter med norske verdier

– Det her går på noe grunnleggende ting som kropp, seksualitet og kjønn. Vi har brukt 40 år på å endre noen av de holdningene til det, og da mener jeg at det blir veldig feil at vi skal andre veien i det spørsmålet, sier Laksaa til NRK.

Laksaa mener skolen bryter med norske grunnverdier når gutter og jenter skilles i undervisningen.

– Av frykt for å såre andre, så tør vi ikke holde på vårt eget. Det skal ikke være sånn at et lite mindretall skal kunne overkjøre et stort flertall i sak etter sak. Det er viktig for integreringen og for opplæringen av våre barn at de er sammen for en felles forståelse mellom kjønnene, sier han.

Er det riktig av Borgtun skole å skille gutter og jenter i gymtimene? Diskuter nederst i saken:

Borgtun skole

Borgtun skole i Tromsø har valgt å skille gutter og jenter i gymtimene.

Foto: Tromsø kommune

– Håper kirken er mer tolerant

Ali Horori sitter i kommunestyret for SV. Han er uenig i utspillet fra kapellanen.

- Jeg håper og tror at den norske kirke er mye mer tolerant enn det kapellanen har gitt uttrykk for i denne saken. Vi bor i et flerkulturellt samfunn og da må man forstå at det oppstår en del utfordringer. Det vi da må gjøre er å møte disse utfordringene på en best mulig måte, sier han NRK.

– Vi må være varsomme

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme mener i likhet med Horori at vi må være varsomme i denne typen diskusjoner.

– Vi må være varsomme med å blåse opp enkeltsituasjoner for å lage store prinsipper ut av det, sier han til NRK.

Tor B. Jørgensen

Tor B. Jørgensen mener Trond Laksaa peker på en viktig diskusjon, men ber folk være varsomme.

Foto: Einar Breivik / NRK

Biskopen mener imidlertid dette er en viktig diskusjon.

- Dette er en stor og vanskelig diskusjon, men den er også veldig konkret og det kan være gunstig. Vi må ta hensyn til minoriteter og samtidig se at det er en del grunnleggende verdier som vi vil skal være gjeldende for vårt fellessamfunn. Hvordan dette skal tilpasses må vi være villig til å samtale om, men vi må ikke bruke alt for store ord om faren vi står ovenfor. Det tror jeg blir veldig feil, sier han.

Ble ikke presset

Rektor Eli J. Carstens ved Borgtun skole presiserer at skolen ikke ble presset av foreldrene til den muslimske eleven.

– I år hadde vi en situasjon som tilsa at vi kunne dele fjerdeklassene i to grupper, når jentene har kroppsøvning har guttene svømming og omvendt. Dette ble gjort slik at alle skulle få delta. Dette ble ikke gjort etter press fra foreldrene, skriver hun på mail til NRK Nordland.