NRK Meny
Normal

- Vi har ingen fiskeriminister

Fiskeriministeren har svikta fiskerne. Norges Fiskarlag langer ut mot regjeringas håndtering av Lofoten og Vesterålen.

Formannen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen

Lederen i Norges Fiskarlag ber om at Stortinget griper inn og endrer seismikkplanene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Kartlegging av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen er igang gjennom seismikkskyting.

Fiskerne føler seg fortrengt fra fiskefeltene sine.

Årsaken er at Nordland VII er delt inn i to soner, fordi fiskeriene og seismikkskytinga ikke skal komme for nær hverandre.

Mens leting etter olje nå foregår i den sørlige delen av Nordland VII, er den nordlige delen av sonen åpen for fiske etter blåkveite. Senere i høst "bytter" de plass.

Nordland VII og Troms II

Dette er de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen der seismikk og fiskeri er på kollisjonskurs.

Foto: Kart: Oljedirekoratet

Ulovlig stenging

Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, mener vedtaket om stenging er ulovlig. Derfor har de gått til namsretten med saka.

Nå er det opp til namsretten å avgjøre om seismikkskytinga er lovstridig.

LES OGSÅ: Ber namsretten stanse seismikkskytinga

Fiskarlaget mener den eneste lovlige grunnen til å stenge fiskefeltene, er ut fra biologiske hensyn og ikke for å lete etter olje og gass.

To oljeministere

Helga Pedersen

Norges Fiskarlag mener Fiskeriminister Helga Pedersen har sviktet fiskerne

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Vi har to oljeministere og ingen fiskeriminister. Fiskerne føler at fiskeriministeren ikke lenger er på deres side, sier lederen av Norges Fiskarlag.

Nilsen synes det er dramatisk at myndighetene bruker loven for å stenge fiskerne ute fra fiskefeltene til fordel for seismikkskyting.

Føler seg lurt av Fiskeridepartementet

Norges Fiskarlag og Fiskeridepartementet var enige om at det kunne skytes seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen.

Reidar Nilsen hevder det var greit fordi Oljedirektoratet ikke skulle bruke mer enn seks-sju uker på arbeidet.

Like før seismikkfartøyet ble gjort klart, viser det seg at de må bruke fire måneder på arbeidet.

Dette mener Norges Fiskarlag er et klart brudd på avtalen mellom dem og Fiskaridepartementet.

- Det er utrolig klønete av regjeringa, og Helga Pedersen har ikke håndtert denne saka på en bra måte, sier Nilsen.

Ber Stortinget gripe inn

Fiskarlaget håper nå at Stortinget skal gripe inn og hjelpe fiskerne å vinne frem i deres krav. Tirsdag 3. juni skal Norges Fiskarlag møte alle de parlamentariske lederne på Stortinget.

Fiskerne vil be om at seismikkaktiviteten reduseres til kortere tidsperioder.

Stortinget har vedtatt at ressursene under havbunnen på Nordland VII og Troms II skal være kartlagt innen 2010. For å få det til må de bruke fire måneder i år, samt at også deler av neste år må brukes til seismiske undersøkelser.

- Stortinget kan jo f.eks bestemme seg for at forvaltningsplanen kan ferdigstilles i 2011, foreslår Reidar Nilsen.

Dermed kunne de seismiske undersøkelsene foregått i flere og kortere perioder, når fisket ikke er så aktivt, mener fiskarlagslederen.