- Vi har ikke gjort jobben

Medlem i kommisjonen som gransker "Western"-forliset sier rett ut at det er groteskt at man ikke har kommet frem til noe.

Kurt Bakken
Foto: NRK

Flertallet i granskningskommisjonen mener det ikke er hensiktsmessig å heve deler av vraket for å undersøke nærmere hva som kan være årsak til forliset i 1981.

Fisker Kurt Bakken er medlem av kommisjonen. Han var ikke enig med resten av kommisjonen, som bestemte at trålbakken (fremre del av baugen) ikke skulle heves.

Svaret kan ligge på havbunnen

Bakken mener svaret til forliset kan ligge på havbunnen. Hvis man hever deler av vraket kan man finne svar eller rydde til side tvil om hva som har forårsaket to små hull i baugen.

- Vi har bare seilet på overflaten og kartlagt hvor vraket ligger. Vi har bare brukt massevis av penger, men ikke gjort noen jobb for å finne løsning, sier Bakken til NRK.

Ikke hensiktsmessig med heving

Granskningskommisjonen har sendt en anbefaling til Justisdepartementet der de fraråder heving.

Den informasjonen man eventuelt kan få, er sterkt forringet av tidens tann, heter det i brevet til Justisdepartementet.

Mystiske hull i båten

Undervannsbilder har avslørt to små hull i skroget. Disse hullene har satt fart i spekulasjoner, som bl.a går ut på at båten kan være beskutt.

Engelske eksperter som har studert bildene mener så ikke er mulig. Et av hullene har kommet fra en gjenstand i lav hastighet og kan derfor ikke være fra et prosjektil, heter det.

Det andre hullet kan stamme fra verkstedet der trålbakken ble bygget. Det var ikke uvanlig at man laget hull til drenering av vann.

Groteskt

- Det er groteskt av vi har hatt møter etter møter og ikke kommet lenger enn begrepet "vi veit ingenting", sier Bakken.

Sju mennesker omkom da fiskebåten "Western" forliste 6. februar 1981.

Granskningskommisjonens arbeid skal være avsluttet i desember.