- Ungdommen er mer selvstendig

Flere skaffer seg lærlingeplass i Nordland. Mer selvstendige ungdommer er årsaken, mener utdanningssjef.

Illustrasjonsfoto
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Flere flere skaffer seg lærlingeplass i Nordland. Godt over 450 har nå skaffa seg praksis. Dette er 50 flere enn til samme tid i fjor.

Mer selvstendige ungdommer er årsaken til at flere skaffer seg arbeidserfaring.

 

 

Det sier fungerende fylkesutdanningssjef Wenche Skar i Nordland.

- Vi har prøvd i samarbeid med skolen å få elevene til å være aktivt ute for å skaffe seg lærlingeplasser.

Det er for tida hektisk aktivitet i formidling av lærlinger og lærlingeplasser i Nordland. Per 17. juli har 465 fått lærlingeplass i fylket. Det er 52 flere enn til samme tid i fjor.

Går godt

Og det er ikke bare mer aktiv ungdom som gjør at flere skaffer seg praksis, men også aktive arbeidsgivere, sier Skar.

- En åpenbar årsak er nok at næringslivet går godt og at de har behov for å rekruttere fremtidig arbeidskraft. Bedriftene har blitt mye mer aktiv selv, noe som er veldig positivt. Et resultat av dette er at opplæringskontorene, skolene og bedriftene jobber mer sammen, sier hun.

Utfordringer

Men fortsatt står 579 personer uten lærlingeplass i fylket, som er 16 flere enn til samme tid i fjor. Årsaken er det er flere søkere.

Skar sier de vil jobbe for at flest mulig skal få lærlingeplass, men det er forsatt noen utfordringer:
- Det er litt tidlig i prosessen ennå, men for elever i bilfag og elektrofag er det vanskelig å få lærlingeplasser, sier fungerende fylkesutdanningssjef Wenche Skar i Nordland.