- Umulig å skille rovdyr og sau

Massiv motstand i Nordland mot regjeringas krav om at rovdyr og sau skal oppholde seg på hver sine steder.

Rovviltgjerdet i Trysil

ROVVILTGJERDER: Kan slikt gjerde, som her i Trysil, holde rovdyr unna beitedyra i Nordland?

Foto: NRK

Verken bønder, Rovviltnemnda eller lokalpolitikere i Nordland skjønner hvordan de skal klare å følge regjeringas rovdyrpolitikk.

Nå skal det lages en ny forvaltningsplan for rovvilt i fylket, da er Rovviltnemnda pålagt å prioritere hvor det skal være rovdyr, og hvor det skal være beitende husdyr.

En umulig oppgave, mener Ann Hege Leirvåg, leder i Rovviltnemnda. - Vi har store beiteområder i hele fylket. Vi har ikke store områder som er store nok til å kalle rovdyrområder, der vi ikke har beitedyr.

Leirvåg skjønner ikke hvordan dette skal løses praksis. - Nordland er spesiell i forhold til andre fylker på det området. Det er et langt og smalt fylke, der det beiter dyr fra grensen til Sverige helt ned til kysten. Det går kanskje an å lage et lite område for rovdyr, men da vil det gå på bekostning av næringa.

Rovdyrpress fra regjeringa

Rovvilt og beitedyr har lenge levd side om side, med store dyretragedier og mange nedlagte sauebruk som noen av konsekvensene.

Det ønsker regjeringa å motvirke. Når rovviltnemnda i Nordland nå lager ny forvaltningsplan for rovvilt, MÅ de bestemme hvor det skal være rovdyr, og hvor det skal være sau.

Det betyr at noen bønder vil redusere dyretapene og få større forutsigbarhet i drifta, mens andre vil miste sin lovbestemt beiterett.

- Hvis områdene rundt Hattfjelldal skal prioriteres til rovdyr, er det bare å pakke og dra, sier ordfører Asgeir Almås.

- Vårt livsgrunnlag er basert på matproduksjon, og bruk av utmarksbeiter. Men hvis Norge vil prioritere disse områdene til bruk for rovdyrene, får de si det rett ut, så kan vi begynne å planlegge en avvikling og en fraflytting, så enkelt er det. Vi må få klar beskjed her.

- Nordland er ikke som andre fylker

I november skal rovviltnemnda møte aktører fra saue- og reinsdyrnæringa for å diskutere den nye forvaltningsplanen.

Men Ann-Hege Lervåg tror ikke de klarer å gjennomføre det regjeringa ønsker. - Den eneste løsningen, slik jeg ser det, er å endre forvaltningen slik den er i dag. Den er ikke laget for Nordland.