- Trygt nok for olje i nord

Fremskrittspartiets landsmøte legger opp til en forsering av olje- og gassutvinning i nord.

Oljeboreplattform

Fremskrittspartiets landsmøte mener dagens teknologi innenfor olje- og gassektoren er kommet så langt at det er fullt ut forsvarlig å åpne feltene utenfor nordre Nordland,Troms og Finnmark.

Landsmøtet påpeker at all nordområdesatsing uten videre leting og utvinning av olje og gass i Nord Norge er uten mening.

Stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen hevder sikkerheten er på plass.

- Jeg føler meg veldig trygg på at oljebransjen er i god stand til å ivareta de sikkerhetsmessige aspektene ved økt oljeutvinning i nord.

- Vi har den beste teknologien i verden og vi har de fremste fagfolkene på dette området, sier Amundsen.

- Men tror du ikke at tilliten til oljebransjen er blitt noe svekket når vi ser hva som har skjedd i forhold til Snehvit?

- Det er aldri bra når vi opplever slike episoder som på Snehvit, men jeg må få understreke at mye av det som har skjedd i forbindelse med Snehvit og utbyggingen der, på mange måter må betraktes som nybrottsarbeid.

Per-Willy Amundsen

INGEN GRUNN TIL Å VENTE: Start oljeutvinningen nå, mener per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet.

Foto: Scanpix

- I forbindelse med utviklingen av ny industri vil man alltid møte nye utfordringer. - Vi må ikke glemme at det har vært bygget opp ny kompetanse på disse områdene på bakgrunn av de erfaringene man har gjort i forbindelse med Snehvit, sier Amundsen.

- Dere ønsker en forsering av oljeutvinningen i nord, men hva med "føre var"-prinsippet?

- Det kan man jo trekke til det mest absurde. Hvis man alltid skal tenke at det verste skjer i enhver sammenheng, kommer man aldri til å få gjort noe.

- Jeg tror vi kan gjøre dette på en god og trygg måte og dersom vi ikke får mer fart på olje- og gassutvinningen i nord så kan faren være at man ikke får bygget opp miljøene tilstrekkelig her nord.

- Da risikerer man det som ingen av oss ønsker, nemlig at Nord-Norge blir en koloni i forhold til næring, sier Amundsen.