- Svært vanlig bakterie

Bakterien med det vanskelige navnet acinetobakter baumannii finnes over alt - i jord vann og luft.

Smittevernlege

'UFARLIG': - Acinetobakter baumannii er en bakterie som er helt ufarlig for deg og meg, sier smittevernlege Hanne Winge Kvarenes.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

- Hvem som helst kan ha den på huden eller i tarmsystemet, sier smittevernlege Hanne Winge Kverenes ved Nordlandssykehuset til NRK Nordland.

Les også: Tre spedbarn i isolat

Likevel er det svært uvanlig at spedbarn blir lagt i isolat etter å ha blitt smittet av bakterien.

- Dette er ekstremt premature, og svært sårbare barn med dårlig immunsforsvar. Og for dem kan situasjonen bli kritisk, sier Winge Kvarenes.

Ubegrunnet angst

Hanne Winge Kvarenes innser at nyheten om bakterien kan skape angst hos mange.

- Angsten er helt ubegrunnet. I og med at bakterien er så utbredt i miljøet vi alle omgir oss med, påviser vi denne bakterien fra tid til annen også i sykehus. Dette medfører vanligvis ikke isolering eller ekstraordinære smitteverntiltak. Friske voksne og barn, og de fleste andre pasienter, blir ikke syke eller får tilleggskomplikasjoner av dette. Problemet oppstår når bakterien får fotfeste i for eksempel en intensivavdeling, en prematuravdeling eller et brannskadeavsnitt, fordi pasientene som ligger der er spesielt sårbare og har lettere for å få komplikasjoner som følge av bakterien. Dessuten kan bakterien være vanskelig å bli kvitt ved smittevask, slik at dette må gjøres skikkelig, sier smittevernlegen.

På enerom

De tre smittede barna er nå underlagt et strengt isolasjonsregime.

- De ligger på hvert sitt enerom med egne pleiere som ikke er i kontakt med de andre barna. Ellers gjennomfører vi generelle smitteverntiltak som munnbind og andre hygienetiltak, sier Winge Kvarenes.

Kuvøserommet ble desinfisert da utbruddet ble oppdaget.

NETT-TV: Spedbarn i isolat

Skrives ut i neste uke

- Hele nyfødtintensiv avdeling skal desinfiseres fullstendig når vi nærmer oss utskriving av de smittede barna, sannsynligvis i begynnelsen av neste uke, sier Winge Kvarenes.

Foreløpig har det ikke vært aktuelt å stenge ned avdelingen for nyfødtmedisin.

- Med de tiltakene vi har gjennomført til nå, føler vi at vi har kontroll på situasjonen, sier Winge Kvarenes.