Hopp til innhold

- Statskog bør ikke eie

Samerettsutvalget utreder nå hvem som skal bestemme over det som til nå har vært statens fjelleiendommer i Nordland og Troms.

Søndre Bjøllåvatn
Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Et av forslagene er at Statskog mister styringen, og erstattes av Hålogalandseiendommen etter mønster fra Finnmark.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er helt uakseptabelt at Statskog skal sitte med makten over gigantiske fjellområder i nord.