NRK Meny
Normal

- Staten må ta ansvar for veiene

Bodø kommune krever at staten tar større økonomisk risiko ved vegbygging, istedet for å skyve ansvaret over på kommunene.

Odd Tore Fygle, ordfører Bodø

HELLER SKOLE ENN VEI: -Vi har andre, viktige ting å bruke penger på, sier Odd Tore Fygle.

Foto: NRK / NRK

Det er planlagt utbygginger for over 2,5 milliarder kroner, der kommunen og fylkeskommunen må stille garanti for omlag 1,2 milliarder. Det betyr at andre kommunale oppgaver kan få svi.

Nå har Bodø kommune sendt brev til departementet der de krever et møte.

Holder på å falle sammen

Brokarene siger sånn at armeringen kommer til syne. Brua på Riksveg 80 i Hopen utenfor Bodø trenger strakstiltak, men er likevel representativ for standarden på vegene i Salten. Derfor er det viktig at Vegpakke salten blir gjennomført.

Hopsbrua i Bodø

FALLEFERDIG: Hopsbruas tilstand krever strakstiltak.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Brua er trang og uframkommelig, men som eneste innfartsåre til Bodø med ca 9000 biler over her hvert døgn, holder Vegvesenet den under streng bevoktning. Rett bortenfor ligger Hopshamrene, rasutsatt, smal og svingete. Vegen her er planlagt utbedret gjennom fase 2 av Vegpakke Salten, som i sin helhet er kostandsberegnet til over 2,5 mrd kroner. Men skal så skje må det bompenger til.

Men staten setter som krav at kommuner og fylkeskommuner garanterer for det beløpet som er beregnet at de skal få inn i bompenger, i Bodøs tilfelle omlag 1,4 milliarder kroner.

- Skole er viktigere

Men ordføreren i Bodø har heller lyst til å bruke penger på kommunale oppgaver. Som skole.

- At vi skal påtatt oss garantiansvar for en statlig oppgave finner vi urimelig. Vi har andre viktige oppgaver som å bygge nye skoler.

Derfor krever han i et brev at regjeringa tar på seg ansvaret lånegarantien.

Bodø kommune har sagt ja til bompengefinansiering, men ordføreren mener at deres ansvar for statlige veier stopper der.

- Staten er de som skal bygge og finansiere veier. Vi frykter at vi kommer i en situasjon der deler av garantibeløpet må utløses. Det er urimelig at vi skal ta ansvaret for. Staten må ta garantiansvaret for sin egen vei.

Og ordføreren får nå støtte av opposisjonen på stortinget, som mener at staten bør ta hele ansvaret for vegbygging.

- Kommunene skal sørge for velferdstilbud som sykehjem og skoler, ikke bygge veier, sier Kenneth Svendsen fra FrP.

Sier nei

I en melding til NRK sier statssekretær Geir Pollestad, at det i prinsippet ikke skal gis statsgaranti for bompengelån. Han sier også at Samferdelsdepartementet vil svare på brevet fra Bodø kommune så snart som mulig.

Arbeidet med fase 1 av Vegpakke Salten er allerede igangsatt. Fase 2 skal behandles av kommunen, fylkeskommunen og Stortinget i 2010.