- Solgte ikke fotballklubben

- Jeg ser i ettertid at denne avtalen ikke var god, innrømmet tidligere styreleder i Mo IL, Rolf Eliassen. Men han avviste han solgte spillerne da han skrev under på avtalen med Fesil Rana Metall i 2003.

 

Av Frank Nygård

Sponsoravtalen mellom Fesil og MO IL skulle holdes hemmelig.

Eliassen forklarte i Rana tingrett at han og to andre personer fra klubben ble innkalt til et møte med konserndiektøren. Her ble de bedt om å fortelle om planene for klubben.

- Etterpå ble vi fortalt at Fesil ville gå inn å støtte klubben.

 

Krevde profilert spiller

Elisassen var ett av to vitner fra Mo Il, som skrev under sponsoravtalen med Fesil i 2003, og som betydde at klubben fikk slettet gjelda på 1,3 millioner kroner.

 

Avtalen skulle holdes hemmelig, og kravet som ble stilt var at klubben skulle ansette en daglig ledelse.

I tillegg skulle det anskaffes en profilert spiller og en regnskapsfører.

- I første omgang var dette en ren muntlig avtale, og vi hadde ikke behov for å gjøre den skriftlig, i og med at den skulle være hemmelig. Kravet om en skriftlig avtale kom først på et senere tidspunkt, og ble initiert av den tidligere konsernsjefen. Jeg går ut for at dette hadde med regnskapsførsel å gjøre, sa Eliassen.

Solgte ikke klubben

På spørsmål fra medaktor Tom Bertil Eriksen om han ikke gjennom avtalen i realiteten solgte både klubb, og spillere, svarte Eliassen et klart nei. Jeg ser i ettertid at denne avtalen ikke var god, og det kan stilles spørsmål rundt enkelte av punktene, men jeg har ikke på noe tidspunkt vurdert avtalen på den måten.

Positivitet

Eliassen mener at hemmeligholdelsen av avtalen med Fesil førte til en positiv omstilling for Mo il. Det ble en positiv "snakkis" blant folk, og mye mediaomtale . Vi klarte raskt å få på plass de krav som ble stilt til oss, og andre sponsorer var positive til å gå inn i klubben.

Brasser stanset av UDI

Som en del av den positive satsinga ble det skrevet kontrakt med to brasilianske fotballspillere. Disse fikk imidlertid ikke oppholdstillatelse fra UDI, og kontraktene måtte reverseres. I tida i forkant av dette hadde man hatt kontakt med konsernsjefen, som var interessert i at dette skulle lykkes. Han ga også utrykk for at Fesil kunne være behjelpelig økonomisk med å få dette til. Det ble inngått et lån på 300 000 kroner, som senere ble omgjort til sponsing, foklarte Eliassen, som med det bekreftet konsernsjefens tildigere forklaringer rundt saken.

Eliassen sa til slutt i sin forklaring at all kontakt gikk mellom konsernsjefen, og han som styreleder i klubben. Han var sjelden eller aldri i kontakt med verksdirektøren som står tiltalt i saken.

I en annen forklaring tidligere i dag forklarte daværende styremedlem i Mo Il, advokat Viggo Rønning, at han laget et utkast til avtalen som senere ble undertegnet mellom Fesil Rana Metall, og Mo il.