- Skaper ikke akkurat ro

Ordfører mener styreleder i Nordlandssykehuset Bjørn Kjensli opptrer som løs kanon på dekk.

Kjell Børge Freiberg.

AVSKJED: Ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel kommune. mener styreleder Kjensli har hold sin avskjedstale nå.

Foto: Fremskrittspartiet

- Hovedproblemet er selvfølgelig de økonomiske rammene til sykehuset, men styreleder Kjensli bidrar ikke akkurat positivt til sykehusdebatten, særlig i forhold til det nye sykehuset i Vesterålen, mener ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel kommune.

- Løs kanon på dekk

I dag tok Kjensli til orde for å fjerne politikerne fra sykehusstyrene for å gjøre det lettere å sette i gang upopulære spartiltak.

Les: - Fjern politikerne

Det har fått Hadselordføreren til å tenne på pluggene.

- Å skifte ut politiske representanter vil jo ikke gi mer penger. Jeg har problemer med å forstå hvordan man ved å skifte ut politikerne i styret plutselig skal komme opp med nye løsninger og at oppgaven blir så mye enklere, sier Freiberg.

- Uforståelig

Ordføreren Freiberg mener dette føyer seg inn i en rekke av merkelig utspill fra styrelederen.

- Kjensli oppfører seg som en løs kanon på dekk, eksempelvis da han for få dager siden uttalte at utbyggingsplanene ved et nytt sykehus i Vesterålen ikke hadde økonomisk bæreevne. Senere sa andre styremedlemmer at dette ikke var holdningen til styret. Men om det er slik at styrelederen står alene om kutt og driftsbesparelsen, kan jeg jo forstå at han vil skifte ut styret, sier Freiberg.

- Ikke mer penger

Bjørn Kjensli

Bjørn Kjensli, syreleder Nordlandssykehuset.

Foto: NRK

Den rød-grønne regjeringa ville ha mer demokratiske styrer i sykehusene og derfor kom det flere politikere inn fra 2002. De siste fire årene har det vært fire lokalpolitikere i styret i Nordlandssykehuset. Kjensli er en av tre eierrepresentanter, mens fire sitter i styret på vegne av de ansatte. De ansatte har fire representanter.

- Man gjør ikke så mye galt når man ikke gjør noe, men mitt inntrykk er at de første styrene, som hadde flere representanter fra næringslivet, var mye mer aktiv i å komme med forslag og jeg følte at vi fikk gjort mer da enn nå, sier Kjensli til NRK.

Økonomiske vanskeligheter

- Oppdraget for oss i sykehusstyrene er ikke å drive partipolitikk. Politikere er mye flinkere til å bruke penger enn å spare penger. Det ligger i sakens natur, sier Kjensli.

Nordlandssykehuset har fått krav fra Helseminister Sylvia Brustad om å gå i balanse innen 2008, men fikk et underskudd på 170 millioner kroner i fjor. Underskuddet må nå dekkes inn, ellers blir det ikke noe av den planlagte milliardutbyggingen ved sykehuset i Bodø.

Les: -Blir tøffe tak framover