- Seismikk årsak til olje-nei

Det mener både motstandere og forkjempere for oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Ei meningsmåling utført for NRK Nordland av Polarfakta viser at nesten halvparten av nordlendingene er mot slik aktivitet.

- Dette er som forventet

- Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd, men dette er som forventet, sier direktør Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro.

LES OGSÅ: Halvparten er imot oljeleting

I den ferske meningsmålinga svarer 47 prosent av folk i Nordland nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. For to år siden var bildet helt motsatt.

meningsmåling oljeboring Lofoten og Vesterålen

NEI TIL OLJE: Undersøkelsen er gjort i august av Polarfakta for NRK. 1020 personer over 18 år i Nordland er spurt, og feilmarginen er på opp til 3,4 prosent. Målingen er gjennomført fra 11. – 21. august.

Foto: NRK

- Oljedirektoratet har skylda

Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro gir Oljedirektoratet skylda for at folket har snudd. Da de lette etter olje med seismikk i sommer, skjedde det ikke i samsvar med planene de la fram for fiskere og oljemotstandere.

- Det gjelder blant annet hvor lenge seismikkskytinga pågikk og hvilke areal som det skulle legges beslag på.

- Når media kjører neagtiv omtale til eventuell petroleumsaktivitet så legger folk merke til det og svarer at de er nagativ til oljeaktivitet, sier Robertsen til NRK.

Også formann i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen mener at måten Oljedirektoratet håndterte seismikkskytinga i sommer er skyld i at flertallet er negativ til oljeleting.

- Det har vært mye fokus på oljevirksomhet i år, og jeg tror at budskapet har har smittet over og gitt skepsis, sier Tobiassen.

- Lytt til folket

Natur og ungdom mener at politikerne må ta hensyn til folkemeningen.

- Politikerne har nå mulighet til å gjøre et reellt miljøvalg. Ved å gjøre havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen til et varig petroleumsfritt område vil poltikerne sikre dette verdifulle området og næringene som finnes der, sier fagmedarbeider Kari Elisabeth Kaski i Natur og Ungdom.

- Olje- og gassindustrien har nesten doblet sine klimagassutslipp siden 1990 og står nå for en fjerdedel av Norges totale utslipp. Det er på tide å sette foten ned for oljeselskapene, Kaski.