Nav: – Rullestolen kan dere sette på en tilhenger

Nav vil ikke bevilge en bil for rullestolbrukere til Filip (7), de mener han kan gå selv inn i bilen og at rullestolen kan plasseres på en tilhenger.

Filip og mamma Marita

UVERDIG: Mamma Marita Amundsen mener det er uverdig at hun må løfte og dytte sønnen Filip (7) inn i bilen. Hun mener NAV ikke har satt seg inn i deres situasjon, når de nekter Filip en spesialtilpasset bil med plass og rampe til den elektriske rullestolen.

Foto: Privat

På Leknes i Lofoten må moren til Filip, Marita Amundsen løfte og dytte sønnen inn i bilen. For ei dame som er rundt 150 centimeter på sokkelesten begynner det å bli tunge løft. Sønnen er snart 30 kilo og er blitt en stor gutt.

Hun er fortvilet, i tre år har de kjempet for å få en spesialtilpasset bil til eldstesønnen Filip, slik at de kan kjøre rullestolen opp på en rampe og inn i bilen. Men i midten av juli fikk de nok et avslag.

Filip har Angelmans syndrom, som er en sjelden, men en svært alvorlig funksjonhemning. Men Nav har gitt dem avslag, til tross for at andre familier med barn i samme situasjon har fått det samme.

– Han forstår ikke hvorfor han skal forflytte seg ut og inn av bilen, så hver gang vi skal ut på kjøretur, må vi bære ham fra utgangsdøra på huset og inn i bilen. Ofte stritter han i mot, han samarbeider ikke, og han legger seg rett ned, forteller moren til Filip, Marita Amundsen.

Filip er syv år gammel, men moren sier sønnens funskjonshemning gjør at han er på nivå med en ett- eller to-åring. Han har lært seg å gå litt, men til vanlig må han bruke en elektrisk rullestol for å komme seg rundt.

Filip Amundsen

FÅR IKKE HJELP: Filip(7) kan gå litt, men bruker ofte rullestolen når han og mamma Marita Amundsen skal noen steder. NAV mener rullestolen kan mamma Marita plassere på en tilhenger når Filip skal på skole, i basseng og på handleturer.

Foto: Privat

– Kan sette rullestolen på tilhengeren

I et brev fra Nav får familien beskjed om at sønnen deres ikke tilfredstiller kravene til en spesialtilpasset bil som har heis eller rampe til rullestol.

...For å forenkle inn- og utstigning av bil vil du kunne fremme krav om tilpassing evt. i form av seteheis. Det kan også fremmes krav om tilhenger, slik at du kan medbringe rullestol i det daglige.

NAV forvaltning Nordland, melding om vedtak om stønad til motorkjøretøy / NAV

I henhold til bilforskriften § 2 vil personer som er rullestolbrukere, og som er ute av stand til å komme seg inn og ut av bil uten rullestolheis eller rampe ha krav på en spesialbil med disse hjelpemidlene.

Men Nav mener at når gutten har lært å gå litt, burde han kunne stige inn og ut av en bil ved egen hjelp. Dersom familien ønsker å ta med rullestolen på tur til skole, butikk og venner, så kan de sette den på en tilhenger på bilen.

– Det er latterlig at Nav rett og slett kan finne på å nevne at vi faktisk skal ha tilhenger hver gang vi skal ut å kjøre bil, for det er det som blir realiteten i vår hverdag. Vi kan jo ikke akseptere det, når vi vet at det er hjelpemidler som kan lette hverdagen vår, sier Amundsen.

Marita og Filip

EN GLAD GUTT: Filip er den eldste av en søskenflokk på tre. Med en gutt med Angelmans syndrom blir hverdagen litt ekstra tung. For hver dag må mamma Marita løfte, dytte og bære på sønnen, som nå er blitt ganske stor.

Foto: Privat
Spesialister mener Filip har krav på bil

Flere spesialitster og leger har sendt sin anbefaling om at Filip burde fått innvilget en slik spesialttilpasset bil. Ikke bare for at han bare kan gå litt, og sitter i rullestol, men fordi syndromet han er født med gjør at han ikke forstår hvorfor han må sette seg inn i bilen når de skal reise til for eksempel bassengert.

– Ellers får de unødig mye merarbeid og vanskeligheter med å få ham med seg dit de skal, og de må kanskje ha med seg en ekstra ledsager for å få ham ut og inn ut av en bil, sier barnelege Bente Ødegaard ved Nordlandssykehuset.

Nav benekter forskjellsbehandling

Marita Amundasen har vært i kontakt med flere foreldre andre steder i Norge som har barn med Angelmanns syndrom. Disse har fått innvilget søknaden om spesialtilpasset bil med rampe eller heis for rullestol.

Men seniorrådgiver Roar Løken Lunder i Nav hjelpemidler og tilrettelegging mener disse ikke kan sammenlignes.

– Det er jo funksjonsnedsettelsen som er avgjørende, og det er det man ser opp mot lovverket, og det kan for noen brukere selvfølgelig se ut som forskjellsbehandling, men det er jo ikke det når man går inn i den konkrete saken og ser på funksjonsnedsettelsen, sier Lunder.

I tillegg til å benekte at de driver med forskjellbehandling, skriver Nav at avslaget er et resultat av en innstramming av deres regelverk.

...For å forenkle inn- og utstigning av bil vil du kunne fremme krav om tilpassing evt. i form av seteheis. Det kan også fremmes krav om tilhenger, slik at du kan medbringe rullestol i det daglige.

NAV forvaltning Nordland, melding om vedtak om stønad til motorkjøretøy / NAV

Saken er nå hos Navs klageinstans på Lillehammer. De skal vurdere saken til Filip på nytt.

Filip Amundsen

HÅPER PÅ EN ENKLERE HVERDAG: Marita Amundsen mener NAV forskjellsbehandler Filip, når andre barn med samme syndrom og i samme situasjon har fått en spesialtilpasset bil, hvor de kan kjøre rullestolen opp på en rampe og inn i bilen.

Foto: Privat