- Rettssikkerheten er ikke god nok

Utviklingshemmede har dårlig rettsikkerhet i overgrepssaker viser ny studie.

Tina Luther Handegård

RETTSSIKKERHET: Rettsikkerheten til utviklingshemmede i overgrepssaker er alt for dårlig, spesielt i overgrepssaker, sier seniorforsker Tina Luther Handegård ved Nordlandsforskning.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Rettsikkerheten til utviklingshemmede i overgrepssaker er alt for dårlig sier seniorforsker Tina Luther Handegård ved Nordlandsforskning. I en studie hun har vært med å lage kommer det fram at politi og rettsapparat mangler kunnskap om utviklingshemmede og ikke tar dem på alvor.

- Det er vanskelig å si at de ikke har rettssikkerhet, men vi synes at rettssikkerheten er alt for dårlig. Det kommer tydelig fram i studien vi har gjennomført, der er det spesielt snakk om overgrepssaker og voldtektssaker, sier Luther Handegård.

- Fra før vet vi at dette er en type saker det er vanskelig å nå fram med i rettsapparatet. Hvis du er utviklingshemma i tillegg så er det enda verre.

- Blir usynlige

Avhør av barn

BARN: De som gjennomfører dommeravhør har trening på avhør av barn.

Foto: TERJE BENDIKSBY / Scanpix

Når påstand står mot påstand i ei overgrepssak er det ekstra vanskelig for den som er utviklingshemmet å bli trodd. Det kommer fram i en studie Luther Handegård har gjort sammen med forskerkollega Terje Olsen. Til sammen 141 ledere i verna bedrifter er intervjua og de to forskerne har også gjort dypdykk i åtte overgrepssaker. Konklusjonen til Nordlandsforskning er at denne gruppa blir usynliggjort.

- Vi fant ut at det er veldig lite kompetanse når det gjelder utviklingshemming hos de som driver etterforskning og de som skal avhøre utviklingshemma som offer i overgrepssaker.

Dommeravhør

Hos politiet har de egne folk som foretar såkalte dommeravhør i overgrepssaker der barn eller psykisk utviklingshemma er involvert. Problemet er bare at de som skal gjøre dommeravhørene bare har kunnskap om barn. Forskningsrapporten avslører store mangler hos politi og rettsapparat:

- Vi ser i flere av dommene som vi har studert at man hele tida prøver å trekke troverdigheten i tvil, med henvisning til diagnose. Det synes vi er ille hvis vi skal tenke rettssikkerhet.

- Ikke nok trening

Hos politiet i Salten innrømmer de at de har liten kompetanse til å forstå utviklingshemmede rett i avhør, men avviser at det er et problem.

- Generelt vil jeg si at de har lite erfaring med denne gruppa, det er sjelden at vi er nødt til gjennomføre avhør av utviklingshemmede, men dersom det er snakk om et dommeravhør vil vi gjøre ei vurdering av personen i forkant. Konstituert påtaleleder ved Salten Politidistrikt, Margrethe Torseter

- Dersom vi ser at vi ikke har god nok kunnskap så tar vi kontakt med KRIPOS for å få hjelp av dem.

- Betyr det at dere sjelden har slike saker?

- Ja, det er sjeldent.

- Men det er ikke slik at dere legger bort slike saker?

- Nei, det er det ikke.

- Men hvorfor har ikke de som gjennomfører dommeravhør hos dere kunnskap om avhør av personer med psykisk utviklingshemming?

- De har kompetanse i forhold til at de har gått på kurs, men det er klart at erfaring får de gjennom et visst antall avhør.