- Oppskriften på en finansboble

De fire Nordlands-kommunene kjøpte luft for en halv milliard kroner. En strengere lov kan ikke forhindre at det skjer igjen, mener professor.

Terra Securities
Foto: Scanpix

- Terra-saken er helt etter oppskriftsboka når det gjelder å lage en finansboble. Det sier professor i økologisk økonomi Ove Jakobsen ved Høgskolen i Bodø.

De fire Nordlands-kommunene har rett og slett kjøpt forventninger for en halv milliard kroner.

- En strengere lovregulering hindrer ikke slike skandaler, siden dagens økonomi er tuftet på tanken om frihet, mener Jakobsen.

- Vi kan ikke basere det på økt brukt av overvåkning og straff. Flere lovreguleringer bidrar til å underminere det som er forutsetningen i markedsøkonomien, nemlig frihet.

Skaper kunstige verdier 

Kommunalministeren har varslet strengere lovgivning for å hindre at liknende saker skjer i fremtiden. Det er ikke løsningen, mener Jakobsen. Slikt skjer fordi det er altfor mange som mener det er mulig å tjene penger på luft.

- Når man får denne fokuseringen på å skape penger av penger, så blir dette noe fiktivt. Man skaper kunstige verdier basert på forventninger om fremtidig vekst.

Avhengig av god ekspertise 

Slike forventninger kjøpte Narvik, Rana, Hemnes og Hattfjelldal for 450 millioner kroner. Citbank og Terra pumpet penger inn i ballongen helt til den sprakk. De omstridte obligasjonene ble solgt, med betydelig tap. Nå bruker kommunene penger på å karre til seg mest mulig fra sine tidligere forretningspartnere. Det er nødvendig, mener ordfører Geir Waage i Rana. 

- Det er klart at det ikke er gratis å gjøre denne jobben. På den annen side, så har vi behov for å få så god ekspertise som mulig til å hjelpe oss med dette finansielt og juridisk. For dette er kompetanse som kommunene ikke har til daglig.

- De utgiftene vi pådrar oss nå vil vi også jobbe med å få dekket inn. For dette er utgifter som er blitt påført oss som følge av at vi har blitt lurt.  

Kortsiktig pengeinntjening 

Professor Ove Jakobsen mener feilprioriteringen fra kommunenes side er enda mer grunnleggende enn det som er beskrevet til nå.

- Det å tjene penger på kort sikt blir viktigere og viktigere. Når kommunene da står overfor valget om hvordan de skal disponere sine penger, da er de nødt til tenke hvordan skal de skal få høy avkastning. De må gjøre dette istedet for å investere i langsiktige prosjekt, som gir høyere livskvalitet for lokalbefolkningen.

Les mer om økologisk økonomi her: - Verda treng ei mental klimaendring