- Oljemotstanden svekket i Nord-Norge

Nordlendingene er nå langt mer positive til olje- og gassleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja enn for ett år siden.

Olje meningsmåling Nord-Norge 030909

Kilde: InFact for NRK. 1028 spurte i hvert fylke. Feilmargin 3 % intervjuene gjennomført 28. august 2009.

Foto: Grafikk / NRK

Ifølge en meningsmåling InFact har gjort for NRK Nordland, er det kun én av ti nordlendinger som ønsker ett varig vern.

Selv om det kun er fire av ti som vil åpne for olje- og gassleting i løpet av de neste fire årene er motstanden er betydelig svekket. Det sier fagsjef i InFact, Knut Weberg.

- Oppsiktsvekkende tall

I september i fjor var 47 prosent imot leting. . At kun 14 prosent i Nord-Norge nå er for varig vern overrasker fagsjefen Weberg i Infact.

- Ja, det er oppsiktsvekkende.

Fire av ti nordlendinger vil ha leting etter olje og gass innen 2013, mens ca. 40 prosent mener leitingen ikke bør tillates før senere.

SV tolker det annerledes

SVs stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen mener likevel målingen er positiv og at den støtter SV i deres oljemotstand.

- Forvaltningsplanen skal behandles i 2010. Da skal det avgjøres om man skal gå videre med oljeboring i Vesterålen og Lofoten.

Det har velgerne sagt at de ikke vil gå med på, sier Hansen.

Hva er din holdning til olje- og gassleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

 

Nordland

Troms

Finnmark

  Total

Bør tillates i neste stortingsperiode

39.0%

32.3%

36.2%

36.3%

Bør ikke tillates før senere

39.1%

41.5%

38.7%

39.8%

Bør aldri tillates

13.8%

16.3%

13.5%

14.6%

Ingen bestemt oppfatning

8.1%

10.0%

11.6%

9.3%

Total 

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Les mer om tallene: Vil vite mer før leteboring

- Finanskrisa hjalp til

I målingen vil halvparten av mennene i nord være positive til oppstart av oljeleting i løpet av neste Stortingsperiode. Det er også Hans Høybakk fra Bodø.

- Det mener jeg vi må ta sjansen på. Vi trenger arbeidsplasser i nord.

Og ønsket om lokal aktivitet har i følge Weberg vært avgjørende. - Den finansielle situasjonen Norge har vært i det siste året, har gjort at folk har blitt mer positive til oljevirksomhet.

Men om menn er positive er det kvinnene, blant andre Ingebjørg Ivarrud, som sørger for å opprettholde motstanden. - Ærlig talt, så er jeg litt skremt. Vi synes ikke vi har behov for å bore nå, på dette tidspunktet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.