Forskere anbefaler lavere flyavgifter

Flybillettene kan bli billigere dersom myndighetene er villige til å endre dagens avgiftssystem.

Køer på flyplassen

KAN BLI BILLIGERE Å FLY: Dersom politikerne ønsker det, kan i alle fall sydenturen bli billigere.

Foto: Camilla Hatleskog / NRK

Det mener transportforskere ved Universitetet i Bodø. De har tatt for seg systemet som skal gi inntekter til norske flyplasser, og konkluderer med at avgiftene ikke står i forhold til de reelle kostnadene.

Det er egentlig 5 avgifter det er snakk om, sier transportforsker Gisle Solvoll. – Det er en passasjeravgift, en startavgift, en underveisavgift, en sikkerhetsavgift og en tårnavgift.

Gisle Solvoll

ANBEFALER LAVERE FLYAVGIFTER: Transportforsker Gisle Solvoll.

Foto: Barbro Andersen / NRK
Vil endre systemet

Det er med andre ord nok av avgifter som norske flypassasjerer må forholde seg til.

– Det er særlig avgiftsnivået på utenlandsreiser som bør være lavere, sier transportforsker Gisle Solvoll ved Universitetet i Bodø.

– Avgiftene bør totalt sett være noe lavere, og dette vil i utgangspunktet gi billigere flybilletter. Vi har også sagt at vi ikke ser noe grunnlag for at passasjeravgiftene bør være dyrere når man reiser til utlandet, sier Solvoll til NRK.

Betyr dette billigere sydentur?

Så er det opp til politikerene å avgjøre om nordmenn bør få billigere flybilletter til syden.

– Samferdselsdepartmentetet ønsker et takstsystem som er forankret i samfunnsøkonomiske prisfastsettingssystemer. Det er det vi har laget til i denne rapporten, sier Gisle Solvoll.

SAS-fly

UNDERVEIS: Inne i flyet må vi også betale avgift.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK