- Misbrukte sjefsjobben

- Konsersjefen i Fesil brukte sin stilling for å tvinge gjennom fiktive fakturaer. Det sa statsdvokat Hilde Stoltenberg i sin prosedyre i Rana tingerett i dag.

Aktor Tom Bertil Eriksen og statsadvokat Hilde Stoltenberg
Foto: Frank Nygård / NRK

Onsdag klokka 12 startet aktor, statsadvokat Hilde Stoltenberg, sin prosedyre i den såkalte Fesilsaken.

Hun startet med å spørre om den tidligere konsernsjefen har krevd eller fått en utilbørlig fordel, eller om han har fått denne gjennom sin stilling eller verv.

- Vi mener konsernsjefen brukte sin stilling til å tvinge gjennom de ulovlige handlingen som ble gjort, sa Stoltenberg.

I tiltalen står fakturaer på en brakkerigg som egentlig var ei hestevogn sentralt.

Til sammen er fem personer tiltalt for korrupsjon og brudd på moms- og regnskapsloven.

Statsadvokat Hilde Stoltenberg la i sin prosedyre i Rana tingerett i dag vekt på at den tidligere konsernsjefen misbrukte sin stilling for å oppnå personlige fordeler.

- Vilkårene for å dømme alle fire for korrupsjon er oppfylt. Konsernsjefens posisjon var det som gjorde dette mulig å gjennomføre, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg.

Stoltenberg sa videre i sin prosedyre at selv om både økonomisjefen og verksdirektøren i Fesil kan ha blitt presset til å utføre den ulovlige operasjonen, gjorde de ingenting for å si nei til konsernsjefen.

Torsdag skal forsvarerne til de fem tiltalte holde sine prosedyrer i Rana tingrett.