Hopp til innhold

- Mindre makt til rådmenn

Rådmenn i kommunene bør ikke få lov til å drive spekulasjoner med verdipapirer. - De mangler peiling, sier redaktør.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Rådmenn bør fratas mulighetene for å drive handel med verdipapirer og børs, som følge av Terraskandalen.

- Kommuneadministrasjonene har ikke peiling på sånt.

Det hevder redaktør for Ukeavisa Ledelse, Magne Lerø.

- De bør ikke ha frihet til å spekulere på børsen, eller plassere penger i omstridte verdipapirer. Det har de ikke kompetanse til. Det har aldri vært meningen at kommuner skal drive med dette.

- Det forteller jo om en bevisstløshet og manglende kompetanse omkring de ting man faktisk holder på med, sier Lerø.

Manglende kunnskap

Terrasaken har avslørt at kommunene ikke visste hva de bega seg ut på da de plasserte 450 millioner kroner i verdipapirfond med særdeles høy risiko.

I ulik grad fikk administrasjonene fullmakter til å håndtere handelen med Terra.

I Narvik skrev assisterende administrasjonssjef ut en sjekk på 16 millioner kroner på dagen da Terra tok kontakt, uten at det ble politisk behandlet.

Dette stemmer dårlig med ei virkelighet der kommunene ellers gjennomgår grundige prosesser for hva man bruker penger på.

Lite gjennomtenkt

- Et kommunestyre kan jo bruke ganske lang tid på å diskutere hvordan de skal bruke 100.000 kroner, mens her hører vi at man kanskje har tatt en beslutning om å investere ytterligere 10-20 millioner kroner nærmest på hælen, sier Lerø.

Investeringene som Narvik, Hemnes, Rana og Hattfjelldal har gjort i avanserte amerikanske fond, viser med tydelighet at de ikke er skikket til den type handel.

Lerø mener administrasjonens frihet må strammes inn.

- Jeg tror det er nødvendig med innstramninger som følge av denne saken. En kommune bør ikke drive med spekulative pengeplasseringer, sier Lerø.