- Medisinske forsøkskaniner

- Staten drev eksperimentell medisinsk forskning på nordsjødykkerne, hevder advokaten deres.

Advokat Marius Reikerås

Advokat Marius Reikerås representerer dykkerne organisert i Nordsjødykker Alliansen som har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Ved å legge fram omfattende dokumentasjon vil nordsjødykkerne vise at myndighetene ante de alvorlige konsekvensene av å sende mennesker helt ned på 400 meters dyp.

- Brøt menneskerettighetene

Selv om den største rettssalen i Oslo tingrett er tatt i bruk, var det ikke plass til alle de 24 nordsjødykkerne som kollektivt har saksøkt staten da saken startet mandag morgen. Flere av de 21 mennene og tre kvinnene måtte finne seg i å sitte på tilhørerbenkene i rettssaken som skal vare til 15. mai.

Dykkerne mener staten har brutt menneskerettighetene da de ble sendt helt ned i de dypeste avgrunner i Nordsjøen da oljeindustrien ble etablert på 1960- og 70-tallet.

- Denne saken er en prøvestein for norske myndigheter når det gjelder å respektere og håndheve menneskerettighetene. Det sentrale spørsmålet er om staten var klar over risikoen for skader som dykkerne løp, sa advokat Marius Reikerås i sitt innledningsforedrag.

 

- Ulovlig overvåking

Reikeråa mener dessuten at dykkerne er blitt ulovlig overvåket under forberedelsene.

- Det er opplagt at vi går inn i denne rettssaken uten å ha den samme dokumenttilgangen som staten som motpart har, sa Reikerås da den omfattende saken startet i Oslo tingrett mandag.

 

24 tidligere Nordsjødykkere møter i dag Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Oslo tingrett. Tre av saksøkerne kommer fra Nord-Norge.

 

Dykkerne har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMD). De mener staten burde visst at dykking til stadig større dyp medførte at dykkernes liv og helse ble satt fare.

- Motarbeidet dykkere

Advokat Marius Reikerås beskyldte staten for å ha motarbeidet og trenert nordsjødykkersaken. Han mener dessuten at de er blitt ulovlig overvåket under forberedelsene.

- Det er opplagt at vi går inn i denne rettssaken uten å ha den samme dokumenttilgangen som staten som motpart har, sa Reikerås.

200 dykkere med ødelagt helse

Reikerås leverte i fjor høst stevning på vegne av 90 dykkere som fikk helsa ødelagt på norsk sokkel, og Reikerås anslår at det vil komme rundt 200 saker i alt.

- De verste sakene gjelder klienter som ikke er norske. De jobbet for norske selskaper, men Stortinget valgte likevel å holde dem utenfor kompensasjonsordningen som ga hver dykker rundt 2,5 millioner kroner, sier Reikerås.