- Må tas alvorlig

Spekulasjonene om at Bodø hovedflystasjon kan bli lagt ned, må tas på alvor. Det sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen for Høyre.

Illustrasjonsfoto: Luftforsvaret
Foto: LUFTFORSVARET / SCANPIX

I følge Dagens Næringsliv kan den norske jagerflybasen bli flyttet til Ørlandet fra Bodø på grunn av dårlig økonomi i Forsvaret.

Det er nok hold i spekulasjonene, tror Kristiansen.

- Det meste av det som står på trykk og det som kommer på luften, har rot i virkeligheten. Dette er lekkasjer som ikke er hentet fra intet. Å gå løs og legge ned det som har vist seg å fungere best av alt i Forsvaret, Bodø hovedflystasjon, nå de siste årene brukt internasjonalt. Det synes jeg er et dårlig forslag.

Går for langt

Senterpartiet mener forsvarssjef Sverre Diesen går for langt i å komme med råd og uttalelser om Forsvarets fremtid.

- Tiden er nok snart inne for å avslutte prosessene hvor forsvarssjefen i så stor grad kan bevege seg inn på de folkevalgtes områder med sine såkalte faglige råd.

Det sier partiets forsvarspolitiske talsmann Alf Ivar Samuelsen.

Ny omstilling

Årsaken til utblåsningen er lekkasjer om at Forsvaret i sin Forsvarsstudie 2007, som er de fagmilitæres råd til politikerne, vurderer å droppe de nye MTB-ene til nærmere 5 milliarder kroner.

Uten et slikt kutt, kan Forsvaret bli tvunget til å skjære kraftig ned på aktiviteter i utlandet.

Ifølge Dagens Næringsliv legger Forsvaret ellers opp til en ny kraftig omstilling som innebærer at Ørlandet kan bli norsk jagerflybase, mens Bodø flystasjon legges ned og Reitan ved Bodø blir hovedkvarter.

Målet er å få mer samsvar mellom politiske ambisjoner og økonomi, slik at fremtidige forsvarsskandaler kan unngås.

Vil ikke kommentere

General Diesen ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor avisen. Ingenting er bestemt før alt er bestemt. Det jobbes fremdeles med helheten i dette, sier forsvarssjefen.

- Jeg tror dette vil være siste gangen at man fra politisk hold kan vurdere så sterke føringer fra en fagsjef i et departement, mener Samuelsen.

- Faglige råd er viktige, men disse må vurderes sammen med helheten i forsvarspolitikken, noe jeg er overbevist om at en politisk ledelse er klart bedre i stand til sammen med forsvarssjefen enn han alene, skriver Samuelsen i en pressemelding.

Ikke nordområdene i sin munn

Samuelsen skriver også at hva som er faglig riktig kan også klart diskuteres med Diesen som forsvarssjef.

- Blant annet har jeg aldri hørt forsvarssjefen frivillig ta ordet nordområdene i sin munn, selv om regjeringen i Soria Moria har definert dette som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Det er de folkevalgte som bestemmer, ikke Sverre Diesen, slår Samuelsen fast.

Forsvarsstudie 2007

Forsvarsstudie 2007 skal etter planen legges frem i oktober. Studien mener det er nødvendig snarest å skjære bort alle baser som ikke gir tap av operativ evne.

Det innebærer å fjerne opptil 10-15 av dagens større baser. Det går også frem av studien at Forsvaret ikke har økonomi til både å opprettholde alle fartøyklasser i Sjøforsvaret og dagens hær med tre bataljoner.

Usikkerhet i lokalsamfunn

I tidligere forsvarsstudier har sterk satsing på MTB-er blitt frarådet, selv om det var politisk flertall for anskaffelsen.

- Som forsvarspolitiker er det vanskelig å forholde seg til stadige lekkasjer i mediene fra forsvarssjefens arbeid fordi vi ikke kjenner helheten i forslagene, sier Samuelsen.

- Dette er jo en av årsakene til at regjeringen har oppnevnt et eget forsvarsutvalg, fordi det er behov for større grad av tverrpolitisk behandling av forsvarspolitiske spørsmål, og mindre bruk for forsvarssjefer som har egne sterke meninger om hvordan Forsvaret skal se ut, og som gjerne lekker dette til mediene, sier Samuelsen.

Han hevder at alle lekkasjene er med på å skape usikkerhet både i flere lokalsamfunn og blant Forsvarets ansatte.

(NTB/NRK)

 

Fikk du med deg disse?