Yrkesfagelevene faller av, NHO krever endring

Spesielt yrkesfagelever sliter med å fullføre den videregående skolen. Nord-Norge har det største frafallstallet i landet.

Hans Nordgård i Norsk Handelsorganisasjonen mener hele yrkesfagutdanningen må gjøres om. I Nord-Norge fullfører kun halvparten av elevene yrkesfag.

– De kan sette inn mer ressurser, men det blir ikke resultater av det. Vi må gjøre om hele yrkesfagutdanningen, sier han.

Nordgård vil at den praktiske delen av utdanningen skal begynne fra dag en, og vil ha mindre teori. I følge han er det spesielt gutter som dropper ut av yrkesfag.

På landsbasis er det hele 17 000 elever av et totalt ungdomskull på rundt 55 000 som dropper ut av videregående skole. I Nordland er frafallet betydelig større enn landsgjennomsnittet.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap), sier skolene i Nord-Norge ikke er noe dårligere enn i resten av landet.

– Skolene er ikke dårligere, men vi har større frafallstall, og færre som får lærlingplasser på yrkesfag. Det bekymrer meg.

– Det er bra at NHO viser det her engasjementet, og det skulle bare mangle. Vårt viktigste politiske område er utdanning og å få ned frafallet i den videregående skolen, forteller Olsen.

– Når tallene viser at vi har den dårligste skolen her i nord, så må vi ta grep. Elevene må få en mer praktisk tilnærming i den yrkesfaglige utdanningen, mener Nordgård.