- Kommunene brøt loven

Pengegymnastikken til kraftkommunene i Nordland er klare brudd på kommuneloven, mener juss-professor.

Demning

GAMBLET MED ARVESØLVET: Norske kommuner kan ha tapt opp mot 900 millioner kroner på det mislykkede aksjeeventyret innen risikofylte kredittobligasjoner.

Foto: Sveinung Skjerahaug

- Kraftkommunene i Nordland har brutt kommuneloven på flere punkter i sin iver etter å tjene penger på amerikanske fond, hevder professor i offentlig rett, ved juridisk fakultet i Bergen Jan Fridtjof Bernt.

Og kommunetoppenes mislykkede aksjeeventyr kan være straffbart.

Investerte arvesølvet

Kraftkommunene investerte arvesølvet sitt i de risikable verdipapirene. Det er klart ulovlig, mener jusprofessoren.

- En kommune kan bare ta opp lån for bestemte formål. Det å ta opp lån for å gå ut å spekulere på finansmarkedet ligger klart utenfor det som er et lovlig formål for et låneopptak, etter kommunelovens paragraf 50.

Det slås også ettertrykkelig fast i kommuneloven at det ikke kan foretas noen transaksjoner som kan utsette en kommune for spekulasjonsrisiko, sier Bernt.

Vil endre kommuneloven

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil vurdere å endre kommuneloven for å tydeliggjøre at kommuner ikke skal foreta risikable investeringer.

Meltveit Kleppa ber nå alle fylkesmenn i landet sjekke om andre kommuner kan befinne seg i samme situasjon som de fire kommunene i Nordland som risikerer store tap etter å ha investert i det amerikanske kredittmarkedet.

- Vil få etterspill

Administrerende direktør Petter Skouen i Kommunalbanken frykter etterspillet av finansskandalen kan komme til å ramme alle landet Han tor kommunene risikerer å få innskrenket sin handlefrihet i økonomiske saker.