Krever 12 000 fra kommunen for privat dusjing

En familiefar i Skrova krever at kommunen betaler for at datteren må dusje hjemme. Skolen har ikke egne dusjer og pålegger elevene gym i ungdomshuset - til tross for at innbyggerne har samlet inn flere millioner kroner til bygging av gymsal med dusj.

Stig Ole Hulsund

Privat dusj: Kommunen må betale for at mine barn må dusje hjemme etter gymtimene, det mener Stig Ole Hulsund i Skrova. Kommunen er ikke enig.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Stig Ole Hulsund fra Skrova mener at nå må det være nok.

Etter snart ti års skolegang har datteren brukt dusjen hjemme etter gymtimene. Det vil han nå at kommunen skal betale for.

- Vi har et prinsipp om gratis skole i landet, da er det ikke riktig at kommunen pålegger meg en ekstra utgift til bruk av varmvann etter gymtimene, sier Hulsund til NRK Nordland.

Han mener at kommunen har hatt mange sjanser til å rette opp forholdet. Innbyggerne på øya har samlet i flere millioner kroner for å få bygd gymsal - uten at kommunen har klart å sette igang prosjektet. Nå har han skrevet faktura til kommunen.

12000 kroner

Dusj

12000 kroner: Beregningene faren legger til grunn er to ganger åtte minutter dusjing i uka, 12 liter pr minutt og en pris pr. kilowattime på 70 øre. Når dette multipliseres med 38 skoleuker i ni og et halvt år er det klart at det blir penger av det. Nærmere bestemt 11.917 kroner og 35 øre.

Foto: NRK Nett-TV / NRK

- Dette har vi ingen planer om å betale, sier spesialrådgiver Ivar Martin Nordgård i Vågan kommune. Dersom vi betaler, risikerer vi å få en strøm av liknenede krav - og det vil igjen skape presedens for andre tjenester.

-Som for eksempel?

-Det kan jeg ikke svare på nå, sier Norgård.

Sivilombudsmannen kontaktet

Saken har gått gjennom byråkratiet fra kommune til fylkesmannen og til slutt på sivilombudsmannens bord.

Fylkesmannen sier at kommunen ikke kan pålegge elevene å dusje hjemme, og at skolen derfor må ha gymtimer som ikke fører til at elevene blir svette – eller at gymtimene legges til slutten av dagen. ”Slik at elevene kan dusje hjemme” skriver fylkesmannens utdanningsavdeling.

- De motsier seg selv, sier Hulsund som heller ikke har fått støtte fra silvilombudsmannen.

- Svaret fra dem var at de ikke kunne overstyre fylkesmannens avgjørelse – men den er jo ikke verdt noen ting, sier han.

Dermed er saken kommet tilbake til Vågan kommune som ber om at skrovamannen selv må rettsliggjøre kravet sitt.

Opplæringsloven krever gratis skole

I følge retningslinjene for skolene i Norge, slik de er nedfelt i opplæringsloven, er det ikke rom for at kommunen skal kunne kreve betaling for skolegangen.

I opplæringslovens §2.15 heter det:”Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andreturar som er ein del av grunnskoleopplæringa.”

Det er denne lovteksten som er utgangspunktet for Hulsunds krav. Gym er undervisning som er pålagt av skolen.

-Da må skolen også stå for utgiftene - som for eksempel at elevene må dusje i etterkant. Vi har samlet inn penger for å få gymsal, men den er ennå ikke på plass. De siste tretti årene har det ikke vært dusj ved skolen, sier Hulsund.

- Dette må han i så fall ta til retten selv. Kommunen vil ikke foreta noe juridisk vurdering av saken, sier Nordgård.

- Vi er ikke uenige i gratisprinsippet om norsk grunskole, men akkurat dette er så pass spesielt at vi velger å avslå det i denne omgang. Vi i møteser gjerne en avklaring på dette området, avslutter spesialrådgiveren i kommunen.