- Kan bli aktuelt med lovendring

Det sier Statssekretær i Barne og familiedepartementet Kjell Erik Øye, i forbindelse med sjikanering av kommunalt ansatte.

Sjikaneplakater i Mosjøen
Foto: Knut Rindahl

To barnevernsledere og rådmannen i Vefsn har fått gjennomgå, både på nettet og på plakater og løpeseøder som er delt ut i Mosjøen-området.

Vefsn ordfører Jann-Arne Løvdahl krever nå at loven endres, for å få sutt på sjikaneringen.

- Lovendring må til

På butikker, på skoler og på oppslagstavler har bilder og navn på av barnervnsansatte blitt ledsaget av det de selv mener er oppdiktede tekster.

De som står bak er ute etter å ta barnevernet, og i følge politiet på Helgeland er dette innenfor ytringsfriheten i landet vårt.

Vefsn kommune har imidlertid klaget saken inn for statsadvokaten i Nordland, som i neste uke avgjør om det likevel blir etterforskning.

Ordføreren mener en lovendring må til fordi han mener uthengingen til syvende og sist går utover de som trenger tjenesten.

- Nå håper vi at den behandlingen som skjer hos statsadvokaten får et annet utfall enn saken har fått hos politiet, sier Løvdahl. 

Og Statssekretær i Barne og familiedepartementet Kjell Erik Øye er enig i at situasjonen er helt uholdbar.

- I forhold til den konkrete saken er det vanskelig for oss å gripe inn, men det er positivt at den er anket, så vi får en avgjørelse på om dagens lovverk er godt nok, sier Øye. 

Utbredt problem

Helt uavhengig av denne saken, så har nå Barne og familiedepartementet innledet et tett samarbeid med justisdepartementet for å se på lovverket.

- Og det er nettopp fordi vi ser at dette er et problem for hele landet. 

Han ser ikke bort i fra at loven må endres.

- Det er absolutt en ting vi vurderer veldig seriøst nå. Justisdepartementet jobber nå med endring av både personopplysningsloven og straffeloven, og i begge disse vurderingene er dette et tema, sier Øye.

Høringsnotatet om personopplysningsloven blir lagt frem fra Barne og familiedepartementet til høsten, opplyser Øye.

Også Fellesorganisasjonen som er fagforbundet til de barnevernsansatte har i tre år jobbet intenst for å bli kvitt trakasseringa, uten å lykkes.