- Ja til storflyplass

Både Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet går inn for at det må bygges en storflyplass på Helgeland.

Per Sandberg

Sier ja: Per Sandberg vil ha storflyplass på Helgeland. Men ikke nødvendigvis i Mosjøen.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Og samferdselspolitisk talsmann i Frp, Per Sandberg, roser arbeidet som forkjemperne for Mosjøen-alternativet har gjort.

- Dette er et eksempel til etterfølgelse for hele landet. En stor flyplass på Helgeland vil gi positive ringvirkninger for hele området, sier Sandberg.

Allerede på landsmøtet til FrP i vår, vedtok partiet at en storflyplass på Helgeland må inn i forslaget til Nasjonal transportplan, men selv om Sandberg nå roser Mosjøen for gode planer, betyr det ikke at partiet har tatt stilling til hvor flyplassen skal ligge.

Må utredes

- Nei, vi viser bare til dette eksempelet og det er et absolutt et godt prosjekt. Men det må utredes før beslutningen om hvor flyplassen skal ligge tas.

Sandberg heller altså kaldt vann i blodet til dem som tror at Helgeland skal få beholde småflyplassene som i dag. En stoflyplass innebærer at veiene også må bli bedre, og vil føre til at hele samferdselsmønstret må endres.

- Det må helt klart endres, ja. En storflyplass vil også tjene på folk i Sandnessjøen og andre steder på Helgeland, avslutter Per Sandberg.