NRK Meny
Normal

- Holder tilbake dykkerdokumenter

- Staten unndrar viktige dokumenter fra sin egen lovavdeling i dykkersaken. Det mener alliansen for Nordsjødykkerne.

 

Nordsjødykker
Foto: NRK

Justisdepartementet fikk ingen av dokumentene Nordsjødykkere la fram for granskningskommisjonen, da lovavdelingen skulle vurdere Statens ansvar for skadene dykkerne har fått i sitt arbeid.

Dokumentene ble holdt tilbake av sentrale aktører i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Nå ligger dokumentene i et arkiv stemplet med 60 til 80 års unndragelse fra offentligheten.

Det hevder leder av Nordsjødykkeralliansen, Rolf Guttorm Engebretsen.

 - Alle høringssvarene lå ute på nettstedet Odin, men ikke del 2 av dykkernes tilsvar, som var vår dokumentasjon. Den var unndratt fra justisdepartementet og er nå unndratt offentlig innsyn de neste 60 til 80 år.

Hemmeligholdt dykkernes dokumenter

I 2000 satte Staten ned en granskningskommisjon som skulle vurdere statens ansvar for skadene dykkerne fikk under oljeleitinga i Nordsjøen.

 Nordsjødykkerene la frem dokumenter de mener beviser at staten visste om skadene dykkerne ble påført uten å stoppe dykkingen. Men da Justisdepartementets lovavdeling skulle vurdere Statens ansvar for skadene og gi sin innstilling til Stortinget, fikk de ikke se dokumentene nordsjødykkerne hadde funnet fram fra Statens egne arkiver, sier Engebretsen.

- Ingen av dokumentasjonen dykkerne fant fram ble framlagt for slik vurdering før avstemning i Stortinget.

Vil ikke møte dykkerne

I januar møtte Nordsjødykkerne justisminister Knut Storberget og la fra sin dokumentasjon for ham. Med seg hadde dykkerne tidligere tingrettsdommer og advokat, Henrik Lunde. Og slik beskriver han Storbergets reaksjon på papirene.

 - Han sa jo at han kjente saken godt, fra sin tid og sin behandling på Stortinget. Men dette dokumentet hadde han ikke sett før, forteller Lunde til NRK. Ifølge Lunde framgår det av dokumentet at Staten visste, og burde vite om, faremomentene ved dykkingen. 

 

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Morten Holm, Morten F. Holm, Holm, Morten / Scanpix

Justisminister Knut Storberget har ikke gått videre med saken fordi han mener saken ligger i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, som hadde dokumentene og har unndratt dem for offentlig innsyn.

Rådgivende advokat for Nordsjødykkeralliansen, Henrik Lunde, har fått avslag på å få møte arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen. - Han mente vi ikke hadde noe særlig nytt å tilføre saken.

Hansen vil ikke kommentere saken på grunn av rettsaken som starter i september i Oslo tingrett. Heller ikke justisminister Knut Storberget vil kommentere dette.