- Vil gjøre forskningen mer kommersiell

Høgskolene mener de er tilbake på 2007-nivå.

Rektor Pål A. Pedersen.

- Høgskolene er nå der de burde vært for to år siden, mener rektor Pål A. Pedersen ved Høgskolen i Bodø.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

I universitets- og høgskolemiljøene er det skuffelse over forslaget til Statsbudsjett som regjeringen la fram i dag. De rødgrønne legger opp til en nominell økning til forskning på 1,6 milliarder kroner og basisbevilgningen til høgskoler og universiteter øker.

- I praksis et kutt

Men selv om bevilgningene øker, så er det langt fra nok, mener rektorene ved de to største høgskolene i Nordland.

- Vi opplever en lønns og prisstigning på over seks prosent. I Statsbudsjettet kompenseres vi bare for fire, så for oss betyr dette i praksis reelle kutt, sier rektor Pål Pedersen ved Høgskolen i Bodø.

- Dette er særlig ille fordi lønn til våre høyt utdannende ansatte står over halvparten av utgiftene våre, sier rektor ved Høgskolen i Narvik, Mikael Johnson.

- Forskningsbudsjett i riktig retning

- Gjør oss mer kommersielle

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø

Foto: Jaro Hollan

Ingen av dem er særlig imponert over satsningen til regjeringen. Bodø får to nye stipendiatstillinger til forskere, men det er langt fra nok mener rektoren.

- Vi får en omstillingsutfordring på 10-12 millioner kroner, sier rektor Pedersen.

- Kutt i antall ansatte altså?

- Ikke nødvendigvis, men vi må effektivisere og skaffe oss andre inntekter utenfra.

I Narvik mener rektoren at budsjettet vil gjøre forskningen mer kommersiell.

- Dette er en utvikling vi ser ellers i Europa. Det er viktig at forskningen er etterspurt, men en risiko er jo at man bare tenker kortsiktig etter hva markedet vil ha og glemmer grunnforskning i 10-årsperspektivet, siden den ofte finansieres av staten.

- To år bak skjema

For to år siden fikk daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) glatte lag for sitt hvileskjær, ved å ikke øke bevilgningene til forskning.

Uten tillit til Djupedal

- Nå er vi tilbake på 2007-nivået, mener rektor ved Høgskolen i Bodø. - Vi henger altså to år etter.

- Nye løftebrudd til høyere utdanning

Også Høyres Ine Eriksen Søreide, leder i utdanningskomiteen på Stortinget, er skuffet.

- Den rødgrønne regjeringen er nå tilbake til utgangspunktet. Fasit er at ikke har vært noen satsing på høyere utdanning i denne perioden, til tross for lovnader i i Soria Moria-erklæringen at regjeringen, sier Eriksen Søreide.

Utdanning i Nordland:

Dette er bevilgningene til høgskolene i Nordland:

  • Fem øremerkede stillinger til nordområdeforskning knyttet til Norges Forskningsråds virksomhet mot nordområdene. Her mener Høgskolen i Bodø at de vil kunne få noen av dem
  • 2 nye stipendiatstillinger ved Høgskolen i Bodø. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800.000 kroner.
  • Regjeringen vil styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Bodø med 6,189 millioner kroner.
  • Regjeringen vil styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Narvik med 1,264 millioner kroner.
  • Regjeringen vil styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Nesna med 0,851 millioner kroner.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Nordland, Troms og Finnmark. I samme periode er Universitetet i Tromsø slått sammen med Høgskolen i Tromsø.

Forslag til statsbudsjett 2009 for høgskolene

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Høgskolen i Bodø

397 050 000

384 968 000

3%

Høgskolen i Narvik

156 128 000

146 033 000

7%

Høgskolen i Nesna

100 641 000

102 690 000

-2%

Universitetet i Tromsø

1 604 211 000

1 232 130 000

30%

Høgskolen i Harstad

114 595 000

106 335 000

8%

Høgskolen i Finnmark

183 548 000

180 898 000

1%

Samisk høgskole

58 863 000

60 620 000

-3%