- Her bodde den første nordlendingen

Det kan godt tenkes at de første nordlendingene bodde på Sanna, ytterst på Helgelandskysten.

Ivar Johansen

NATURGUIDEN: Ivar Johansen i Ivars naturopplevelse, mener den lokale historien er et viktig aktivum for reiselivet.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

- Undersøkelsene som professor Guttorm Gjessing i sin tid gjorde, viser iallfall at det har vært bosetting her for cirka 9000 år siden. Det sier Ivar Johansen, idet han viser oss rundt i Kirkhellaren, ei hule på øya Sanna i Træna.

Naturguide

Kirkhelleren, Sanna, Træna

FØRSTE MENNESKE?: Kanskje bodde de første nordlendingene på Sanna i Træna. Dette eksemplaret, fotografert i Kirkhellaren, er dog av nyere dato.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 / NRK

Johansen har etablert sitt eget firma som naturguide hjemme i Træna, og tar blant annet med seg folk på havet i gummibåt.

Og han tar deg mer enn gjerne med til øya Sanna, like ved Husøya – som er kommunesenteret i Træna.

HØR: Hulene på Sanna. Reporter: Billy Jacobsen

- Kirkhellaren er nok den største attraksjonen i hele Træna, mener Johansen.

30 skjelletter

Kirkhellaren er ei naturlig hule som er 45 meter djup, 20 meter bred og 30 meter høy. Her er det funnet spor etter mennesker både fra steinalderen og jernalderen, og hula har også rommet en gravplass. Skjelletter av 30 mennesker er funnet i Kirkhellaren.

17 steinalderhuler

På 1930-tallet ble det gjort undersøkelser på Sanna i regi av professor Guttorm Gjessing, og det skal være 17 større og mindre huler på Sanna med spor etter mennesker fra steinalderen.

Handelssted

- Det kan jo heller ikke utelukkes at det har vært sammenhengende bosetting ute på Sanna helt siden den gangen. Også i nyere tid har Sanna hatt en mer sentral posisjon innenfor handel enn for eksempel dagens kommunesenter Husøy, sier Johansen, som mener den lokale historien er et viktig aktivum for utviklingen av reiselivet i området.

Konsertlokale

Sånn sett spiller Kirkhellaren allerede en viktig rolle. Den etter hvert viden kjente Trænafestivalen har noen av konsertene lagt nettopp til denne etter hvert så berømte steinalderhula.

Hva mener du man bør få med seg på Træna?