NRK Meny
Normal

- Har seg selv å takke

Kommunalministeren nekter å hjelpe de kriserammede Terra-kommunene.

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa

INGEN HJELP: - Jeg har den største medfølelse for de krevende oppgavene som venter disse lokalpolitikerne og deres innbyggere, men dette er kommunenes ansvar, fastslo Maghild Meltveit Kleppa (Sp).

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er helt klar på at Terra-kommunene har seg selv å takke for uføret de er kommet i, og at de derfor må rydde opp selv.

Kommunalministeren møtte mandag morgen fylkesmennene i de fire fylkene, hvor til sammen åtte kommuner brøt loven da de investere fremtidige kraftinntekter i risikoprodukter.

- Jeg har den største medfølelse for de krevende oppgavene som venter disse lokalpolitikerne og deres innbyggere, men dette er kommunenes ansvar, fastslo Maghild Meltveit Kleppa (Sp) etter møtet.

Uklare regler

Kommunaldepartementet har fått kritikk for at regelverket for kommuneinvesteringer er for uklart. Mandag fikk statsråden også klar beskjed fra de fire fylkesmennene i Nordland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Aust-Agder om at regelverket må presiseres og tydeliggjøres.

- Vi vil nå se på en standard for god finansforvaltningsskikk, slik det i dag allerede finnes en standard for god regnskapsskikk, sier Meltveit Kleppa.

Hun avviser at uklarhetene ved regelverket gjør at staten bør være med å dekke tapene.

- Jeg kjenner et tydelig ansvar for et tydelig regelverk, men det er kommunene som har ansvaret. Vi må huske på at langt flere kommuner kunne vært i samme situasjon, fordi de fikk det samme tilbudet, men de avviste det, påpeker Meltveit Kleppa.

Statusheving

Et annet råd fra fylkesmennene var å øke statusen til kontrollutvalgene i kommunene.

- I dag er det ikke stor konkurranse blant de folkevalgte for å få en plass i kontrollutvalget. Vi mener at mer erfarne politikere bør inn, samt gruppelederne, for dette er en svært viktig gruppe, sier fylkesmann Oddvar Flæte fra Sogn og Fjordane.

Rådmennenes skjebne uavklart

Verken kommunalministeren eller fylkesmennene vil si et knyst om hvorvidt rådmennene og ordførerne i de aktuelle kommunene må stå personlig ansvarlig for å ha brutt loven, og påført innbyggerne tap på mange millioner kroner.

Statsråden sier hun ikke akter å blande meg inn i de lokale overveiingene i dette spørsmålet.

Alle kommunene står i en ubehagelig situasjon, og de må tåle kritikk, men de trenger noen måneder på seg for å se hvor store tapene blir. Først da vil man se om tapene blir så fatale at hoder må rulle, sier fylkesmann Ann Kristin Olsen i Vest-Agder til NTB.

Det er nå igangsatt interne evalueringer i alle de åtte kommunene: Vik, Haugesund, Bremanger, Kvinesdal, Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik.

Uklart salgstidspunkt

Tidspunktet for når Terra-kommunene må selge seg ut av sine investeringer er heller ikke avklart. Innen 1. mars må alle kommunene legge fram en plan for hvordan de skal selge seg ut.

Kommunalministeren sier hun vil gi kommunene tid til å finne det beste salgstidspunktet.

Med den svært negative børsutviklingen den siste tiden, mener ekspertene at det er det verst tenkelig tidspunkt for kommunene å kvitte seg med sine investeringer. Men Meltveit Kleppa vil ikke kommentere om hun kan være villig til å gi kommunene flere år på seg, i påvente av bedre tider.

- Det som er helt sikkert er at ingen får holde på produktene ut  løpetiden, som for noen kommuner er i 2013 og noen helt til 2017, fastslår hun.