- Hamsuns Benoni var vesteråling

Knut Hamsun hentet rollemodellen til sin Benoni-skikkelse i Bø i Vesterålen. Det sier historiker og forfatter Bjørn Barth Jacobsen i sin nye bok.

Knut Hamsun feires i år 2009

VAR HAMSUNS BENONI-SKIKKELSE FRA VESTERÅLEN: Ja, mener historiker og forfatter Bjørn Basrth Jacobsen.

Foto: NTB arkivfoto / Scanpix

Ifølge Bjørn Barth Jacobsen var modellen til Hamsun-skikkelsen Benoni Hartvigsen en driftig mann som var jektestyrmann i ung alder. Akkurat som Benoni selv. William Martinussen het han.

- Han førte sin fars jekt til Bergen bare 22 år gammel, fullastet av fisk og i motvind. På vågen i Bergen fikk han slep inn til kai av en dampbåt. De spurte hvor skipperen var. Det er meg svarte den unge Martinussen. Det fikk mannskapet på dampskipet til å undres over at så verdifull last på et så verdifullt skip var blitt overlatt til ungdommen. Jeg er stolt av å ha funnet Benonis rollefigur i Vesterålen. Der ligger det masse interessant stoff for en hver Hamsun-forsker, sier forfatter Bjørn Barth Jacobsen.

Det er i boken "På egen kjøl" - om forsikringsselskapets Nordlys sin historie at Bjørn Barth Jacobsen kommer med sin teori om at William Martinussen er opprinnelsen til Hamsuns Benoni-skikkelse. Knut Hamsun oppholdt seg i Bø i Vesterålen i årene fra 1877 til 1879, som lærer og lensmannsbetjent. Jacobsen mener det er svært sannsynlig at Hamsun møtte William Martinussen i løpet av disse årene.

- Denne Benoni og Martinussen går inn i det nye moderne samfunnet, begge mestret dette med klippfisk og penger, noe Hamsun var opptatt av, sier Jacobsen.

Har ikke rett

Ingar Sletten Kolloen i forbindelse med lanseringen av "Hamsun Erobreren"

Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen tviler sterkt på at forfatter Bjørn Barth Jacobsens har rett i sin teori. For ifølge Kolloen var det ikke slik Knut Hamsun arbeidet.

- Jacobsen bruker en historie om denne jekteskipperen og så er det en historie hos Hamsun som har visse likhetstrekk. Det er mulig Hamsun hørte den historien, men å trekke den slutning at han har hørt en historie som kanskje kan knyttes til en person og så konkludere med at det er figuren, det er morsomt, men det har jo ingen ting med litteraturhistorie å gjøre. Man må være forsiktig med å sette likhetstegn når man beskjeftiger seg med diktere, sier Kolloen.

Nils Magne Knutsen ved Universitetet i Tromsø er en av våre mest framtredende Hamsunforskere. Han er langt mindre avvisende enn Kolloen og synes det er en morsom og interessant teori at Benoni kommer fra Bø i Vesterålen.

- Det er klart at Hamsun mottok veldig sterke inntrykk av oppholdet i Vesterålen. Artig at Jacobsen mener å funnet en modell for Benoni, sier Knutsen.

Likheter

Flere likheter til tross, det er også karaktertrekk hos Benoni Hartvigsen og William Martinussen som gjør de til svært forskjellige personer. Det har lokalhistoriker Arve Elvik i Bø i Vesterålen sett litt nærmere på.

- Benoni er nå en drømmer og en individualist, mens William Martinussen var en typisk realist og en samfunnsbygger. Jeg synes ikke det passer så godt i forhold til personenes karakter, sier Elvik.

William Martinussen ble både ordfører, fylkesordfører og stortingsrepresentant, mens Benoni holdt seg unna politikken.

- Benoni Hartvigsen er jo en litt naiv mann, en som balanserer på kanten. Samtidig en driftig og flink kar. Han fører jo jekta til Bergen og det var det ikke hvem som helst som kunne gjøre. Men han er jo ingen streber og slett ingen politiker. I det øyeblikket Mack legger seg sjuk på Sirilund etter at de har begravd hans badekar stopper alt opp hos Benoni, han er jo ingen kløpper i det der, sier Nils Magne Knutsen. Og føyer til: Han hadde så små evner til laster, han var en alminnelig mann og et godt menneske!