- Gledelig, men som forventet

Det sier Gaute Wahl etter at regjeringen utsetter spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Gaute Wahl

POSITIVT: Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen er glad for at regjeringen velger å utsette spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Anita Nour Borkamo / NRK

Regjeringen vil ikke ta stilling til saken før en forvaltningsplan for området er klar neste høst. Det går fram av den nye Soria Moria-erklæringen til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

- Det var nettopp det vi hadde forventet av de pågående regjeringsforhandlingene. For oss er ikke tidsaspektet viktig. Det som betyr noe er at det blir et oljefritt område fra Lofoten og til Senja, sier leder av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen, Gaute Wahl.

- Binder Ap

- For vår del er det en fordel at vi får knyttet den avgjørelsen til forvaltningsplanen som Arbeiderpartiet har sagt er så viktig. Det vil binde Ap til å ta det riktige standpunktet, sier Gaute Wahl.

- Årets valg er karakterisert som et oljevalg på bakgrunn av SV sin svake oppslutning, kan man tolke noe ut av Soria Moria-erklæringen i den forstand?

- Vi kan i alle fall tolke at dette ikke var et oljevalg, og det er det vel egentlig ingen som har trodd. Dette var et valg på hvem som skal styre landet, og ikke en folkeavstemning om det skulle være olje eller ikke.

- Resultatet ble i hvertfall at vi fikk to nei-partier og et parti som ennå ikke vet, som nå skal danne regjering. Det er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen veldig glad for, sier Gaute Wahl.

Den nye Soria Moria-erklæringen blir lagt fram på en pressekonferanse senere i dag.

Optimisme i oljenæringen

Oljeindustriens Landsforening tror fortsatt at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen blir åpnet for oljeleting. Det sier informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, Sigbjørn Aanes, som fortsatt er optimist.

- Vi mener saken ville vært tjent med en politisk avklaring nå, men vi er sikre på at forvaltningsplanen vil vise at det er fullt forsvarlig å gå videre med åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, sier han.

Konsekvensutredning

- Hvorfor hadde det vært gunstigere å ta dette nå framfor å vente til forvaltningsplanen foreligger?

- En politisk avklaring nå ville jo gitt en større tyngde i arbeidet. Det ville vi være bedre tjent med, og man kunne kommet raskere igang med en konsekvensutredning, sier Sigbjørn Aanes.

- Etter stortingvalget sa du at SV sin svake oppslutning viste at folket har gjort seg opp en mening om oljeboring eller ikke - hva tenker du nå om det som er kommet fram i Soria Moria-erklæringen når det gjelder utsettelse?

- Valget for SV viser at de mistet to av tre representanter fra Nord-Norge og Kristin Halvorsen uttalte at SV sin oppslutning var viktig for å få et nei til Lofoten og Vesterålen, og partiet fikk svar fra velgerne.

- Derfor er vi jo glade for at varig vern ser ut til å være lagt dødt, noe vi forventet. Dette reflekteres jo i erkæringen som er kommet i dag, og det er Arbeiderpartiet som har fått gjennomslag for sitt syn, sier Aanes.

Utålmodig

- Tolker du dette som en seier for dere?

- Nei, vi er nok mer utålmodig og tolker ikke dette som en seier, men vi føler oss trygge på at Arbeiderpartiet fortsetter som norske politikere klokelig har gjort i 40 år, nemlig fattet kloke vedtak og gått sakte men sikkert videre.

- Og så åpner man Lofoten og Vesterålen som et neste steg, slik at vi kan fortsette å skape aktivitet og ikke minst arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen og lenger nord, sier Aanes.