- Frykten er ubegrunnet

Bøndenes frykt for konkurranse fra utenlandet hvis tollmurene på landbruksprodukter blir borte, er ubegrunnet. Det mener forsker.

Kuer på beite
Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Økonomiforsker Klaus Mittenzwei ved Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, tror bygdene finner nye veier å gå. Forskeren mener at norske myndigheter kan endre i støtteordningene til bøndene i Norge.

WTO-forhandlinger

I Geneve er WTO-forhandlinger om fremtidige tollregler for landbruksprodukter, i hele verden i gang. Og blir tollmurene på jordbruksprodukter borte får det alvorlige konsekvenser for landbruket i Norge.

Det frykter leder Wenche Kristiansen i Nordland Bondelag.

Men økonomiforsker Klaus Mittenzwei ved Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning er ikke enig. Han mener det er opp til politikerne.

- Det norske myndigheter kan gjøre er å øke budsjettstøtten, det vil si gi støtten på en annen måte. Den kan ikke lenger knyttes til produksjon, men den vil kunne gis som en betaling, for eksempel til å opprettholde kulturlandskapet, sier Mittenzwei.

Feil tankegang

Men å tro at politikerne vil betale norske bønder for å opprettholde kulturlandskapet og at bygdene skal se pene ut, uten at det produseres noe, mener bøndene er å tro på julenissen. Det sier leder Wenche Kristiansen i Nordland Bondelag. 

 - Matproduksjonen vil forsvinne, og da tror jeg ikke den politiske viljen til å bare drive på med ting som ikke skaper et produkt vil fortsette, sier Kristiansen.

Og ingen av de forslagene det nå forhandles om i Geneve tar hensyn til norsk bosetting og norsk landbruk. Forslagene går ut på å kutte tollbarrierene for landbruksprodukter med mellom 60 og 90 prosent, og at det enkelte land ikke kan subsidiere egen matproduksjon.

Det er alvorlig for nordnorsk landbruk, mener Kristiansen.

- Jeg frykter at konsekvensene blir veldige store for det nordnorske landbruket, fordi vi ikke vil kunne bruke statlige midler på å opprettholde et landbruk slik vi ønsker å ha det i Norge.