- Flyplasser må legges ned

– Legg ned Sandnessjøen, Narvik, Skagen og andre småflyplasser, og flytt Narvik til Troms - da blir det kjøreavstand til Tromsø. Debatten om flyplassene går varmt. Hva mener du?

Fagernes flyplass Leirin

I Norge er det et 30-talls kortbaneflyplasser. Nå tar flere til orde for å legge ned flere av dem.

Foto: NRK

– Det nye Stortinget må gi Avinor fullmakt til å legge ned flere kortbaneflyplasser.

Det mener forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø. Solvoll støtter dermed Transportøkonomisk Institutt (TøI), som har tatt til orde for færre kortbaneflyplasser.

Gisle Solvoll

FLYPLASSER VIL BLI LAGT NED: Forskningsleder Gisle Solvoll ved handelshøgskolen i Bodø mener Avinor må få fullmakt til å legge ned flere kortbaneflyplasser i Nordland.

Foto: Barbro Andersen / NRK
Bedre tilbud

– Ved å endre på flyplasstrukturen og tilpasse de behovene man har i dag og ikke minst har i framtida, vil befolkninga og næringslivet få et bedre transporttilbud, sier Gisle Solvoll.

I Norge er det et 30-talls kortbaneflyplassser, og i mange tilfeller ligger de veldig tett. I Narvik velger mange reisende å kjøre til Evenes fremfor å reise ut fra den lokale flyplassen Framnes.

Ifølge Transportøkonomisk Institutt velger for eksempel reisende fra Helgeland å kjøre til Værnes når de skal fly til Oslo eller utlandet, selv om det er fire kortbaneflyplasser på Helgeland.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Video nsps_upload_2009_9_30_8_38_41_2834.png
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Og slik ser Solvoll for seg Helgelandskartet:

Flyplassen i Brønnøysund får bestå, mens flyplassene i Mosjøen og Sandessjøen legges ned, i tillegg til at det bygges en ny regional flyplass i Rana.

I Ofoten ryker flyplassen i Narvik når Hålogalandsbrua kommer. For Lofoten og Vesterålen sin del ser Gisle Solvoll for seg at Svolvær legges ned.

Kompensasjon

– Her skal man miste noe for å få noe som er bedre et stykke unna. Samtidig må det kreves kompenserende tiltak slik at veiene til og fra flyplassen blir bedre, sier Solvoll.

Men for ordfører Hugo Bjørnstad i reiselivskommunen Vågan er det helt uaktuelt å gi fra seg flyplassen i Svolvær.

Dårlig samfunnsøkonomi

– Jeg vil sterkt hevde at det må være særdeles dårlig samfunnsøkonomi å ruste opp de regionale lufthavnene på sikkerhetssida for flere titalls millioner, for så å legge de ned, sier Bjørnstad.

I stortingsperioden som nettopp er avslutta var flyplass-strukturen freda av de rød-grønne. Nå er det på tide å tørre å gi Avinor, som driver flyplassene, et nytt oppdrag, mener Gisle Solvoll.

Kortbaneflyplassene er subsidiert med 1000 kroner for hver passasjer.

– Her må man være offensiv og gi Avinor fullmakt til å gå inn i saken og peke på de områdene der man ser for seg endringer i flyplasstrukturen, sier Gisle Solvoll.

Synes du det er riktig å legge ned kortbaneflyplasser? Si din mening!