NRK Meny
Normal

- Fjern politikerne

Styreleder Bjørn Kjensli i Nordlandssykehuset vil ha politikerne ut av sykehusstyrene. De siste årene har det gått for sent å få satt i gang upopulære sparetiltak. Uten politikerne hadde det vært lettere, mener Kjensli.

- Ikke rom for partipolitikk

- Etter mitt skjønn er det slik at med de styredokumentene, lovene, prosedyrene og reglene som gjelder i helsesektoren så er det ikke rom for å drive partipolitikk, sier styreleder Bjørn Kjensli i Nordlandssykehuset.

Utfordringene for Nordlandssykehuset er enorme. Foretaket skal dekke inn et underskudd på 170 millioner, og er nødt til å få det til dersom det skal bli noe av sykehusutbyggingen i Bodø.

- Jeg har merket en forskjell fra de første årene da vi ikke hadde politikere i styret og nå når de er med i styret.

- Vi er mindre handlingsdyktige nå, ikke fordi vi har dårlige styremedlemmer, men fordi rollene deres er anderledes. Det gjør at det blir verre å få satt inn tiltak tidlig.

Politikerne med for demokratiets del

Den rød-grønne regjeringa ville ha mer demokratiske styrer i sykehusene og derfor kom det flere politikere inn fra 2002. De siste fire årene har det vært fire lokalpolitikere i styret i Nordlandssykehuset. Kjensli er en av tre eierrepresentanter, mens fire sitter i styret på vegne av de ansatte. De ansatte har fire representanter.

Øyvind Mathisen fra Arbeiderpartiet er en av fire politikere i styret i Nordlandssykehuset.

- Jeg tror det er viktig for demokratiet at det er politikere i styret. I tillegg er det viktig at de som sitter i styret har ulik bakgrunn, sier Øyvind Mathisen (Ap).

Men Kjensli er ikke enig i det.

- Vi behandler komplekse forhold og da mener jeg at det er lurt at man har erfaring med å drive en slik type organisasjon.