- Evenes skal utredes

Forsvarsministeren påvirkes ikke av ordkrigen mellom Nordland og Troms.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøn-Erichsen

UTREDER EVENES: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen påvirkes ikke av ordkrigen mellom Nordland og Troms.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier hun ikke lar seg påvirke av den sterke ordkrigen mellom Nordland og Troms om ny kampflybase.

Ifølge Strøm-Erichsen blir Evenes utredet som alternativ.

Fylkespolitikerne i Troms har snudd og støtter ikke lenger Bodø som hovedbase.

Det har skapt svært sterke reaksjoner i Nordland. Men Strøm-Erichsen sier hun bare følger opp vedtaket om Evenes.

- Departementet har en utredning på de tre alternativene som foreligger, nemlig Ørlandet, Bodø og Evenes. Så har vi heller ikke tatt stilling til om vi skal ha en eller to baser, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Tre alternativ

- Så det betyr at dere utreder også Evenes?

- Vi utreder alle de tre alternativene. Det var noe som ble nedfelt i stortingsbehandlingen av langtidsplanen, og derfor gjør vi en vurdering av alle disse tre, sier Strøm- Erichsen.

- På hvilken måte påvirker uenigheten mellom Nordland og Troms det arbeidet dere gjør?

Påvirkes ikke

Evenes flystasjon

Flystasjonen på Evenes er fortsatt med i kampen om å bli base for de nye jagerflyene.

Foto: NRK

- Jeg har lyst til å understreke at både Bodø og Ørlandet i dag er veldig gode baser for våre kampfly. Men når vi skal utrede for framtiden så tar vi selvfølgelig med det tredje alternativet som er Evenes.

- Vi lar oss ikke påvirke av en diskusjon mellom to fylker, for det som er viktig for oss er å få gjort den utredningen som Stortinget faktisk har bedt om, sier Strøm-Erichsen.