- Evenes beste alternativ

Resultatet av flystøyrapporten er soleklart. - Hovedflybasen bør bli Evenes, sier ordfører Jardar Jensen.

F 16 jagerfly

Flystøyrapporten fra forsvarsbygg snakker for seg selv, mener ordfører Jardar Jensen i Evenes.

- Evenes er og blir det beste alternativet til å bli hovedbase for de norske kampflyene, mener Jensen.

- Denne rapporten endrer alle forutsetninger for forsvarssjefens anbefaling om fremtidtig hovedbase for kampflyene lagt til Bodø.

- Han har jo tidligere sagt at Evenes er det beste alternativet, men at han valgte Bodø av økonomiske grunner.

- Nå viser det seg at ikke bare er Evenes det beste operative alternativet, det er i tillegg det mest økonomiske alternativet, sier Jensen.

De nye flyene forsvaret skal erstatte dagens jagerfly med lager betydelig mer støy.

Rapporten til forsvarsbygg tar for seg virkningene av økt støy på de tre alternativene til hovedflystasjon i Forsvarstudie 07 nemlig Bodø, Evenes og Ørlandet.

Og førstevalget til forsvarsjefen, Bodø, kommer dårligst ut.

Dyr isolering

Det kommer til å koste fra en til 6,5 milliarder kroner å støyisolere boliger i Bodø.

På Ørlandet vil det i verste fall koste 2,3 milliarder kroner, mens det på Evenes vil koste maksimum 540 millioner kroner. Ordfører Jardar Jensen i Evenes er klar i talen.

- For meg er det soleklart. Regjeringen må flytte kampflyene til Evenes, sier Evenesordføreren.

Ordfører Odd Tore Fygle i Bodø mener fortsatt at Bodø har en god sak.

- For det første er det knyttet veldig stor usikkerhet til det, og det sier Forsvaret selv. I tillegg opplever jeg når det gjelder Bodø har man utelukkende sett på tiltak knyttet til hus.

- Også er jeg helt sikker på at Regjering og Storting ønsker å være helt sikker på hva dette betyr før de gjør et endelig valg på ny hovedflystasjon.