- Etterlatte bør bli hørt

Etterlatte må få være med og bestemme hvor dømte til psykiatrisk helsevern skal behandles, mener jurist.

Mørkved-drapet, Salten tingrett
Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

De etterlattes behov blir ikke hørt når en drapsmann skal behandles. Det mener Stine Sofies stiftelse.

43-åringen som er tiltalt for å ha drept Ann Mari Solås i Bodø kan bli dømt til tvungen psykiatrisk behandling i Bodø.

- Store traumer

Stiftelsens jurist Marie Strand vil at myndighetene skal ta større hensyn til de etterlattes ønsker om hvor dømte skal behandles.

- De etterlatte bør få muligheten til å komme med sine synspunkter slik at deres behov blir vurdert, og ikke bare gjerningspersonens behov, sier Strand.

Trond Solås og Jørn Tvervik i Salten tingrett

Trond Solås (t.h.), far til drapsofferet og Jørn Tvervik, tidligere samboer med drapsofferet. Begge ønsker at tiltalte må flytte til en annen by.

Foto: Jens Kyed / NRK

Onsdag denne uken ble rettsaken mot norsk-iraneren som er tiltalt for å ha drept Ann Mari Solås avsluttet. 43-åringen kan ikke bli dømt til fengselsstraff, men til tvungen psykiatrisk behandling. I utgangspunktet vil den skje på Nordland psykiatriske sykehus, kun ei mil fra drapsstedet. Strand mener mannen må behandles et annet sted i landet.

- Det er store traumer som følger med når de aldri vet om de kommer til å møte på gjerningspersonen.

- Vanskelig

Men leder i advokatforeningens strafferettsutvalg, Harald Stabell, mener det kan bli vanskelig med behandling et annet sted i landet.

- Bistandsadvokaten og etterlatte må gjerne fremme ønsker om hvor tiltalte skal oppholde seg etter en dom. Med med tanke på best mulig faglig oppfølging og rehabilitering, og den dømtes muligheter for besøk av familie og kjente er viktige momenter som må vurderes opp mot et eventuelt ønske fra de etterlatte, sier Stabell.