- Et hvileskjærsbudsjett

- Årets forslag til statsbudsjett er et hvileskjær-budsjett.

Det mener Erlend Bullvåg som er 1. amanuensis ved Høgskolen i Bodø.

Ifølge Bullvåg er det få tegn i forslaget som viser at det er ting man vil gjøre noe med.

Bullvåg savner at budsjettet har en profil som er viktig for nordlendingene slik at man ser at det er et ønske om å få gjort noe for Nordland og for landsdelen.