- ESA kan velte hurtigruteavtalen

- ESA kan komme til å velte forhandlingene mellom Hurtigruten og Staten om en ny hurtigruteavtale.

Hurtigruten "Nordlys"

Hurtigruten 'Nordlys' skal fra 11.november tas ut av drift og ligge til kai ved Åndalsnes.

Foto: NRK

Det sier fylkesråd Geir Ketil Hansen (SV) i landsdelsutvalgets hurtigruteutvalg.

I dag er han i Brussel for å avklare hva slags handlingsrom Samferdselsdepartementet har opp mot Hurtigruten.

- Vi skal ha et møte med ESA for å avklare hva slags handlingsrom vi har innenfor dagens hurtigruteavtale når det gjelder kompensasjoner i forhold til drivstoff og NOX, og i forhold til det å akseptere at det tas ut skip i Hurtigruten. Dette er veldig sentrale spørsmål, og det er veldig viktig å vite hva ESA sier om disse tingene, sier Hansen.

- Betyr mye

Geir Ketil Hansen møter altså ESA i dag for å avklare hva partene kan tillate seg, uten at hele avtalen må legges ut på et helt nytt anbud.

Kan ESAs tolkning bli et være eller ikke være for Hurtigruten?

- Det betyr veldig mye. Derfor er det viktig for landsdelsutvalget å skaffe seg den kunnskapen, fordi det vil stå sentralt i de forhandlingene som departementet nå fører med Hurtigruten, sier Geir Ketil Hansen.

I Spørretimen

Hurtigruten blir også tema i Stortingets spørretime i formiddag. Jan Sahl fra Kristelig Folkeparti vil ha svar fra samferdselsministeren om hvorfor en ny avtale ikke er på plass.

- Vi har en EØS-avtale, og den binder oss opp i forhold til anbud, kontrakter og hva vi kan gjøre etter at avtaler er inngått. Hvis det er veldig strengt tolket, at man ikke har anledning til å gi kompensasjoner, og at man ikke har mulighet til å ta ut skip, så betyr jo det at man ikke kan gjøre noenting. Jeg velger å tro at vi har et handlingsrom. Spørsmålet er hvor stort er det handlingsrommet, sier Hansen.