- Dysset ned Terra-skandalen

Kommunepolitikere mener Terra-skandalen  bevisst ble dysset ned for å redde valgkampen.

 

Terra

'BLE DYSSET NED': De første garantikravene fra Terra ble dysset ned - ville gitt annet valgresultat hevder kommunepolitikere i Rana og Hemnes

Foto: NRK

I slutten av august tikket de første kravene om garantiutbetalinger inn til de fire kraftkommunene i Nordland, som hadde lånt penger til det amerikanske kraftmarkedet via meglerfirmaet Terra.

Overførte 25 millioner

Garantikravet gikk ut på at kommunene måtte betale 80 millioner kroner til Terra og Citibank innen få dager. Ellers ville de tape mye mer enn de hadde investert.

I Rana ble 25 millioner kroner overført til Terra uten politisk behandling.

Først etter 60 dager etter at de første garantikravene kom i sommer, ble vi informert, opplyser leder i Rana Høyre, Kai Henriksen.

- Resultatet ble at kommunestyret ikke var i stand til å reagere tidligere, mener Henriksen.

Trenerte informasjon

Tidligere varaordfører i Hemnes innrømmer at det også i hennes kommune gikk altfor lang tid før kommunestyret ble informert om garantikravet fra Terra.

- Ja, det ble dysset ned, og det tar jeg selvkritikk på, sier Eirin Johnsen Myran (SV).

Fryktet for valgkampen

Både Henriksen og tidligere varaordfører i Hemnes, Eirin Johnsen Myran tror valgresultatet kunne blitt et annet om saken hadde blitt kjent.

- Ingen anelse

Daværende ordfører i Rana hevder at tilkeholding av informasjonen ikke ble gjort bevisst.

- Vi ante ikke omfanget av denne saken, sier Myrvoll. 

- På dette tidspunktet hadde ikke vi noen anelse om alle fallgrubene som lå i denne kontrakten, sier Myrvoll, som ble informert om garantikravet av rådmannen.

- Men vi oppfattet ikke hvor alvorlig dette var, sier han. Alt om Terra-saken