NRK Meny
Normal

- Dette vil vi ikke se!

373 elg kjørt ihjel av toget - nå kommer tiltakene.

Påkjørt av toget på Rørosbanen

TAR LIV: Toget tar livet av stadig flere dyr. I fjor ble 373 elg drept foran et lokomotiv på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

Foto: Håkon Løkken

Elg dør i hopetall på veger og jernbanestrekninger i vinter. I fjor ble 373 elg drept foran et lokomotiv på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

Millionprosjekt

Nå skal Jernbaneverket spytte inn flere titalls millioner kroner for å få ned den dystre dødsstatistikken for Nordland og Trøndelag.

- Prosjektet er det største tiltaket for å redusere viltpåkjørsler noensinne, sier informasjonsdirektør i Jernbaneverket Anne Marie Storli.

20 millioner er bevilget til dette tiltaket i 2008 Prosjektet går over fire år, og det vil bli snakk om mer penger de neste tre årene.

Fôringsplasser

Tiltakene består i å sette opp fôringsplasser slik at dyrene slipper å krysse jernbaneskinnene for å finne mat om vinteren. Rydding av snø i og ved elgtrekk slik at dyrene ikke tvinges ut i vei eller jernbane er et annet tiltak.

- Det er også viktig å temme vegetasjonen nær jernbanen,  sier Storli.

Jernbaneverket jobber med fordelingen av midlene. Anne Marie Storli sier at de vil prioritere de strekningene der det er mest trafikk. Endelig oversikt kommer i begynnelsen av april.

Redusert fart

Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Nå tester de ut om redusert fart på Rørosbanen gjør det enklere å stoppe opp om det skulle dukke opp elg.